Автореферат: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Принципи оформлення бібліографічного посилання на автореферат дисертації в списку використаних джерел за вимогами стандарту APA-7 (стандарт APA, сьоме видання) подібні до того, як слід оформлювати дисертацію. Так, у бібліографічному описі слід наводити дані автора дисертації, рік, назву праці, тип дисертації, університет, де відбувся захист. Для авторефератів, доступ до яких одержано онлайн, додатково зазначаються адресу URL; якщо такий доступ одержано через спеціалізовану базу даних, зазначають також її назву.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Автореф. тип роботи, Університет]. База даних. Адреса URL

Зверніть увагу: в параметрі «тип роботи», якщо йдеться про український автореферат, слід зазначати скорочено ступінь і галузь знань.

Приклади оформлення

Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка [Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова].

Зварич, І. Я. (2020). Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Автореф. дис. д-ра екон. наук, Тернопільський національний економічний університет]. https://www.tneu.edu.ua/index.php?do=download&id=8737