Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Стандарт APA сьомого видання (APA 7th ed., APA-7) не встановлює чітких вимог щодо складання бібліографічних посилань на тези доповіді, опубліковані в збірнику конференцій. У такому разі слід послуговуватися загальним правилом оформлення посилань у списку літератури на збірники з редактором. Отже, в бібліографічному описі слід зазначати такі реквізити: дані автора (авторів) доповіді, рік видання, назва доповіді, назва збірника конференції, дані редактора збірника (якщо відповідна інформація наявна), використані сторінки та видавництво. Якщо матеріал узято з онлайн-джерела, слід також зазначати його адресу URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва доповіді. В Дані редактора (Ред.), Назва збірника конференції (сторінки). Видавництво. Адреса URL

Приклади оформлення

Кінджибала, О. С. (2018). Сучасний стан дослідження корейської міфології, її мовне відображення. В Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (с. 103–107). Класичний приватний університет.

Мартинюк, Д. (2020). Вихід біетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. В П. Ясній, Б. Андрушків, О. Ляшук, І. Стадник, А. Довгань, А. Криськов, В. Андрійчук, А. Лупенко, С. Лупенко, І. Луців, М. Михайлишин, М. Пилипець, В. Ніконенко, Р. Рогатинський, П. Стухляк, М. Паламар, Н. Кирич, М. Підгурський, М. Приймак, . . . М. Петрик, Ред., Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції (с. 67–68). Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000808/zbirnyk_2020.pdf