Диск: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на диск у списку використаних джерел відповідно до вимог стандарту Американської психологічної асоціації APA сьомої редакції (APA-7, APA 7th ed.), у бібліографічному описі слід зазначати такі дані: прізвище та ініціали автора (авторів), рік видання матеріалу, назва матеріалу на диску, тип диска, а також назва видавця або дисриб’ютора.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва диска [Тип диска]. Видавець або дистриб’ютор.

Приклади оформлення

Вороненко, А. Г. (2000). Ілюстрована енциклопедія Київщини [DVD]. Барви.

Stoned Jesus. (2015). The Harvest [CD]. Moon Records.