Дисертація: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Стандарт APA (сьоме видання) встановлює єдині правила оформлення бібліографічних  для дисертацій та магістерських дипломних робіт. Відповідно до таких вимог, щоб оформити позатекстове посилання на дисертацію або дипломну роботу, слід наводити дані автора відповідної роботи, назву такої роботи, тип роботи та університет, у якому відбувся захист роботи. Якщо доступ до матеріалів дисертації або дипломної роботи виконано онлайн, слід також наводити адресу URL, де розміщено відповідні матеріали. У тому разі, якщо текст дисертації або дипломної роботи одержано зі спеціалізованої бази даних або репозиторію наукових робіт, слід також зазначати назву такої бази даних або репозиторію.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Опублікована дисертація або дипломна робота

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Тип роботи, Університет]. База даних. Адреса URL

Зверніть увагу: для параметра «Тип роботи» слід зазначати назву типу й ступінь (наприклад, «Doctoral Dissertation», «Master’s Thesis»; для українських дисертацій слід наводити скорочено ступінь і галузь наук (наприклад, «Дис. канд. фіз.-мат. наук»).

Неопублікована дисертація або дипломна робота

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора. (Рік). Назва роботи [Неопублікована тип роботи]. Університет. База даних. Адреса URL

Приклади оформлення

Опублікована дисертація або дипломна робота

Місячна, Н. М. (2019). Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання [Дис. канд. психол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка].

Назаренко, К. Г. (2016). Циклічні амідини, енаміни та похідні 2-хлор-1,4-бензотіазин-3-ону в синтезі поліядерних гетероциклічних систем і ω-гетероарилалкіламінів [Дис. д-ра хім. наук, Інститут органічної хімії Національної академії наук України].

Moss, C. L. (2015). Expanded Internet Art and the Informational Milieu [PhD dissertation, New York University]. ProQuest. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI

Неопублікована дисертація або дипломна робота

Lowly, J. (2018). Hibernation of Mammals in Botanical Gardens [Unpublished doctoral thesis]. University of Missouri.