Стаття в газеті: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Принципи оформлення посилання на статтю в газеті за вимогами стандарту APA сьомого видання (APA-7) у списку використаних джерел відмінні від правил оформлення посилання на статтю з журналу.

Для наведення даних про використану газетну статтю в бібліографічному описі наводять такі дані: прізвища та ініціали авторів, назва статті, назва газети, рік і дата випуску газети, номер випуску (за наявності), використані сторінки.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік, дата випуску). Назва статті. Назва газети, (номер випуску), сторінки.

Приклади оформлення

Мороз, В. (2017, 21 лютого). Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіаперевезень. Юридична газета, (8), 18–19.

Чорний, А., & Бурнацький, М. (2016, 11 березня). До роковин смерті Тарас Шевченка. Канівська газета, (16), 2.