Патент: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Щоб оформити посилання на патент у списку використаних джерел відповідно до вимог стандарту Американської психологічної асоціації сьомого видання APA-7, у бібліографічному описі слід наводити таку інформацію: прізвище та ініціали авторів патенту, назва патенту, країна, у якій зареєстровано патент, та його відповідний реєстраційний номер, а також назва установи, що видала патент.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва патенту (Країна, патент № номер патенту). Орган, що видав патент.

Приклади оформлення

Васильєв, О. М., Поважний, В. А., & Хан, В. Є.-І. (2018). Адсорбент для видалення цезію з води (Україна, патент № 122396). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Осипенко, В. І., Некоз, О. І., Хандюк, М. В., & Батраченко, О. В. (2015). Вузол екструдера для нагрівання сировини (Україна, патент № 116022). Державна служба інтелектуальної власності України. http://uapatents.com/5-101661-vuzol-ekstrudera-dlya-nagrivannya-sirovini.html