Препринт: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Загальні правила

Стандарт Американської психологічної асоціації APA-7 прямо не містить правил щодо оформлення препринтів. Проте, зважаючи на те, що препринти становлять попередню версію подальшої повноцінної публікації, посилання на них у списку літератури доцільно оформлювати так, як для джерел, які подано до опублікування, але ще не опубліковано.

Отже, щоб оформити посилання на препринт у списку використаних джерел за стандартом APA (7th ed.), у бібліографічному описі слід наводити дані автора (авторів), рік, назву відповідного препринта та назву установи або видавництва, у якому такий препринт видано.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва препринта [Рукопис подано до опублікування]. Назва установи або видавництва.

Приклади оформлення

Добушовський, Д. А., Швайка, А. М., & Златіч, В. (2016). Резонансне покращення термоелектричних властивостей завдяки корельованому переносу в моделі Фалікова-Кімбала на ґратці Бете [Рукопис подано до опублікування]. Інститут фізики конденсованих систем НАН України.

Strong-Wright, J. (2020). A Brief Review of Materials and Designs for Homemade Masks to Protect Against COVID-19 [Manuscript submitted for publication]. Preprints.