Частина книги: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Загальні правила

Посилання на частину книги слід оформлювати тоді, коли ви використовуєте матеріал конкретного автора, що становить розділ або інший елемент – частину книжкового видання.

Для наведення посилання на частину книги в списку літератури використовують таку інформацію: дані автора (авторів) відповідної частини або розділу книги, назву такої частини, назви книжкового видання, у межах якого опубліковано цю частину, дані редактора книги, вихідні дані книги, використані сторінки, а також номер ISBN (за наявності).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва частини книги / Дані автора (авторів) // Назва книги / Дані редактора книги. — Місто : Видавництво, рік. — Сторінки. — Номер ISBN.

Приклади оформлення

Мірошник Н. П. Системи диференціальних рівнянь / Н. П. Мірошник // Вища математика : підр. для студ. вищ. навч. закл. / ред. А. С. Вернидуб. — Луцьк : ЛТ, 2019. — С. 99—117. — ISBN 15228889663-3.

Scott Frame W. Technological Change and Financial Innovation in Banking: Some Implications for FinTech / W. Scott Frame, L. Wall, L. J. White // The Oxford Handbook of Banking / ed. A. N. Berger, P. Molyneux, J. O. S. Wilson. — 3rd ed. — Oxford : Oxford University Press, 2019. — P. 262—284. — ISBN 9780198824633.