Докладніше про інші стилі:

Стаття в журналі: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Загальні правила

Стаття в журналі – один з найпоширеніших типів джерел, які використовують при написанні дипломних і наукових робіт, рефератів тощо. Основна цінність статей у рецензованих наукових виданнях – високий рівень їхньої вірогідності та академічної цінності.

Щоб оформити посилання на статтю в журналі у списку використаних джерел за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), слід наводити таки реквізити: дані авторів статті, назва статті, назва журналу, том та (або) номер випуску журналу, сторінки, на яких розміщено статтю.

Створити бібліографію за ДСТУ 7.1:2006 (ВАК)

Номер ISSN зазначають факультативно.

Якщо доступ до статті виконано онлайн, також зазначають її ідентифікатор DOI або, у разі його відсутності, адресу URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва статті / Дані автора (авторів) // Назва журналу. — Рік видання. — Номер тому, номер випуску. — Сторінки.

Про оформлення в посиланнях реквізитів онлайн-джерел див. детально в цій статті.

Приклади оформлення

Березюк О. М. Етіопатогенетична структура гіпохромних анемій, диференційна діагностика, підходи до лікування / Березюк О. М. // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2017. — Т. 21, № 2. — С. 419—424.

Дзикович О. В. Тексти пісень сучасних німецьких виконавців у дзеркалі культури мовлення [Електронний ресурс] / Дзикович О. В., Весельська Р. В. // Львівський філологічний часопис. — 2019. — № 6. — С. 60—65. — Режим доступу: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-6-10. — Назва з екрана.