Диск: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Загальні правила

Посилання на диски з програмним забезпеченням чи іншими матеріалами згідно зі стилем MLA (8th ed.) складається з таких елементів: відомості про автора (авторів), назва матеріалу, видавець (дистриб'ютор), рік випуску та тип диска. Для онлайн-джерел також додається інформація про URL-адресу джерела та дату звернення. У разі необхідності до посилання може бути включена додаткова інформація щодо матеріалів диску. 

Як оформлювати у списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). Назва матеріалу. Видавець, рік. Тип диска.

Приклади оформлених джерел:

Словники України. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України, 2008. CD.

Nirvana. Nevermind. DGC Records, 1991. CD.