Nowe źródło
Menu
Attention! The site will be temporarily unavailable from the evening of Saturday, December 5, to the morning of Sunday, December 6, due to server works.

Wyszukiwanie w katalogach

Według rodzaju:

Ręczne dodawanie

Wybierz rodzaj źródła:

Wszystkie rodzaje:

 • Artykuł w czasopiśmie
 • Artykuł w gazecie
 • Część książki
 • Dokument archiwalny
 • Książka
 • Materiały konferencji
 • Patent
 • Preprint
 • Płyta
 • Rozprawa doktorska
 • Standard
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej
 • Strona internetowa
 • Ustawa / akt
Wykaz źródeł
Dodaj źródło

Moja bibliografia

Wyniki wyszukiwania

Wyszukaj publikację w katalogach lub wybierz rodzaj źródła z odpowiedniej listy, aby sporządzić odniesienie do niego samodzielnie.

Upłynął termin korzystania z bibliografii. Zarejestruj się za darmo i będziesz mógł kontynuować pracę z tą bibliografią i dodać więcej źródeł!

Nowa bibliografia
Kontynuuj korzystanie
Zarejestruj się za darmo, aby zwiększyć limit

Bibliografia będzie dostępna:

00: 00: 00: 00
dngodzmins

Premium abonament

Poznaj zalety premium abonamentu i korzystaj ze wszystkich funkcji naszego serwisu bez przeszkód!

Black Friday: –25%

Uczelnie partnerskie

Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki
Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
Doniecki Narodowy Uniwersytet Medyczny
Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Dragomanowa
Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
Uniwersytet Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy
Narodowy Uniwersytet Ogrodnictwa w Humaniu
Sumski Uniwersytet Państwowy
Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana
Priazowski Państwowy Uniwersytet Techniczny
Międzynarodowy Uniwersytet Europejski
Uniwersytet Finansów i Ekonomii w Winnicy
Winnicki Instytut Handlu i Ekonomii Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii
Azowski Instytut Morski Narodowego Uniwersytetu „Akademia Morska w Odesie”
Południowo-ukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego
Narodowy Uniwersytet Prawa im. Jarosława Mądrego
Narodowa Akademia Inżynierii Lądowej i Architektury w Donbasie
Oddział w Chersoniu Narodowego Uniwersytetu Okrętowego im. Admirała Makarowa

Zapraszamy Twoją uczelnię do naszego programu współpracy

Jesteś pewny?
Usuń
Anuluj
Spowoduje to usunięcie bieżącej bibliografii i wszystkich dodanych do niej źródeł. Jesteś pewny?
Usuń
Anuluj