We are proudly a Ukrainian website. Our country was attacked by Russian Armed Forces on Feb. 24, 2022.
You can support the Ukrainian Army by following the link: https://savelife.in.ua/en/donate/. Even the smallest donation is hugely appreciated.
Слава Україні!

Generator cytowań AMA online

Utwórz poprawne odniesienie w stylu AMA

Wybierz rodzaj źródła:

Co to jest styl AMA?

AMA Style to potoczna nazwa nadana zasadom bibliograficznym i cytowanym tekstom opisanym w AMA Manual of Style opublikowanym przez American Medical Association. AMA Style opiera się na zasadach Vancouver Style i jest szeroko stosowany przez czasopisma naukowe w sektorze medycznym. Najnowsza edycja AMA Style do tej pory to AMA 11th ed.

Jaka jest specyfika cytowania AMA?

Ponieważ AMA opiera się na zasadach systemu Vancouver, przyjmuje system odniesień autor-numer, co oznacza, że wszystkie pozycje bibliograficzne powinny być podane w tej samej kolejności chronologicznej, w jakiej pojawiają się odpowiednie cytaty w tekście pracy.

Zasady stylu AMA obejmują różne podejścia stosowane do różnych rodzajów źródeł (drukowanych lub elektronicznych, książek lub artykułów w czasopismach itp.). Dla każdego konkretnego typu źródła musisz wiedzieć, które poszczególne elementy należy podać w odwołaniu, czy umieścić kursywę w tytule, jakiej konkretnej wielkości liter użyć i tak dalej.

Jaki jest cel generatora referencji AMA Grafiati?

Mając świadomość trudności związanych z opanowaniem zasad odniesień i cytowań AMA Style, dążymy do uproszczenia Twojej pracy z referencjami i uczynienia Twoich referencji dokładnymi pod każdym względem. Korzystając z naszego generatora cytatów i referencji, możesz:

  • poświęcić swój czas na badania zamiast spędzać dni na nauce zasad odwoływania się w Podręczniku stylu AMA;
  • uzyskać najdokładniejsze i najbardziej szczegółowe referencje w stylu AMA;
  • w razie potrzeby możesz łatwo przekonwertować wszystkie swoje odniesienia na dowolny inny styl cytowania;
  • dokładnie sprawdzić, czy Twoje referencje są poprawne, dzięki naszym zintegrowanym narzędziom dostosowanym do stylu;
  • skorzystać z naszych obszernych katalogów, aby znaleźć potrzebne źródło.

Jak używać Grafiati do odniesień i cytowań AMA?

Aby rozpocząć korzystanie z naszych usług, odwiedź naszą stronę główną, wybierz rodzaj źródła, które chcesz zacytować (książka, artykuł w czasopiśmie, preprint, post w mediach społecznościowych itp.) i wybierz AMA (wyd. 11) jako styl cytowania. Cała praca z Twoimi bibliografiami jest wykonywana na naszej stronie głównej, co ułatwia i ułatwia dodawanie i edytowanie odnośników, przełączanie między stylami cytowania i tak dalej.

Wszystkie nasze podstawowe funkcje dostępne za darmo. Możesz także kupić jeden z naszych pakietów premium. Zobacz naszą stronę subskrypcji, aby uzyskać więcej informacji.

Czym Grafiati różni się od innych generatorów cytowań (Zotero, Mendeley, Citethisforme itp.)?

Popularne narzędzia do generowania cytatów, takie jak Zotero, Mendeley, Citethisforme itp., wykorzystują te same algorytmy odwoływania, które są rozpowszechniane w kodzie o otwartym kodzie źródłowym. W rezultacie usługi te mają wiele wspólnych wad i błędów (np. patrz niedokładności wspomnianych generatorów dla Vancouver Style), a także brakuje im elastyczności.

W przeciwieństwie do Zotero i innych podobnych aplikacji, jesteśmy niezależnym serwisem, a wszystkie nasze algorytmy referencyjne są szyte na miarę, co zapewnia ich najwyższą jakość i daje praktycznie nieograniczone możliwości w referencjach. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak podejście Grafiati pozwala uzyskać najlepszą rynkową jakość w przeciwieństwie do wyżej wymienionych zasobów, zobacz ten artykuł.

Korzystając z Grafiati, możesz wygodnie pracować ze swoimi referencjami i uzyskać najlepsze wyniki.

Inne publikacje:

Wszystkie publikacje