Добірка наукової літератури з теми "Infekcja bakteryjna"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Infekcja bakteryjna".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Статті в журналах з теми "Infekcja bakteryjna"

1

Stobnicka, Agata. "Bakterie enteropatogenne w środowisku pracy pracowników oczyszczalni ścieków." Occupational Safety – Science and Practice 583, no. 4 (April 17, 2020): 17–21. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0960.

Повний текст джерела
Анотація:
Wody zanieczyszczone ściekami stanowią potencjalne źródło zagrożenia epidemiologicznego, w związku z czym pracownicy oczyszczalni ścieków stanowią grupę zawodową szczególnie narażoną na kontakt z enteropatogenami bakteryjnymi w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Źródło wspomnianych czynników biologicznych może stanowić zarówno bioaerozol, emitowany w trakcie procesów technologicznych, jak również kontakt ze ściekami, osadami ściekowymi czy zanieczyszczonymi powierzchniami. Narażenie na enteropatogeny bakteryjne może stać się przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych, obejmujących zarówno infekcje jelitowe, jak i pozajelitowe. Głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Surel, Urszula, Katarzyna Niemirowicz, Michal Marzec, Paul B. Savage, and Robert Bucki. "Ceragenins – a new weapon to fight multidrug resistant bacterial infections." Medical Studies 3 (2014): 207–13. http://dx.doi.org/10.5114/ms.2014.45428.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

GLIK, JUSTYNA, MAREK KAWECKI, BOŻENA SZYMAŃSKA, TOMASZ GRABOWSKI, GRZEGORZ KNEFEL, MARIUSZ NOWAK, KRZYSZTOF MAJEWSKI, and ALEKSANDER SIEROŃ. "Impact of the bacterial infection on effectiveness of the surgical treatment assisted with hyperbaric oxygen therapy of ulceration of the legs in the course of chronic venous insufficiency." LECZENIE RAN 2, no. 4 (November 21, 2005): 95–98. http://dx.doi.org/10.1066/s10019050013.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Karwowska, Zuzanna, Janusz Szemraj, and Bolesław T. Karwowski. "Antynowotworowe właściwości probiotycznych bakterii jogurtowych." Postępy Biochemii 65, no. 3 (September 30, 2019): 163–72. http://dx.doi.org/10.18388/pb.2019_266.

Повний текст джерела
Анотація:
Komensalna mikroflora jelit odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy w ludzkim organizmie. Drobnoustroje wpływają między innymi na przemianę energii i wchłanianie składników odżywczych, regulują pracę układu immunologicznego oraz pomagają chronić organizm gospodarza przed patogennymi mikroorganizmami. Skład mikroflory jelitowej występuje w łatwej do zaburzenia równowadze, a wszelkie jej zmiany wywołane dietą, stresem, otyłością, chorobami układu pokarmowego czy przyjmowaniem leków, mogą prowadzić do prozapalnych odpowiedzi immunologicznych i zapoczątkowania procesów chorobowych, w tym nowotworowych. Utrzymanie homeostazy mikroflory jelit jest zatem niezwykle istotne dla zdrowia człowieka. W celu jej przywrócenia najczęściej stosowane jest przyjmowanie preparatów zawierających odpowiednie kultury bakterii tj. probiotyków. W związku z faktem, iż jogurty stanowią źródło bakterii probiotycznych, ich regularne spożycie stanowić może mocny punkt w profilaktyce różnego rodzaju chorób w tym cywilizacyjnych jak i nowotworowych. Artykuł ten stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowaniabakterii jogurtowych w profilaktyce chorób nowotworowych. Zagadnienia poruszone w artykule dotyczą charakterystyki bakterii jogurtowych, dobroczynnego wpływu probiotyków na zdrowie człowieka, antynowotworowych właściwości bakterii jogurtowych oraz ich metabolitów tj.: immunoregulacji, zapobiegania infekcjom bakteryjnym, utrzymania połączeń komórkowych w jelicie i przeciwnowotworowej aktywności metabolitów bakteryjnych.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Jarzyniak, Karolina. "Rola cytokinin w modulacji oddziaływań symbiotycznych roślin bobowatych i bakterii wiążących azot atmosferyczny." Postępy Biochemii, October 20, 2020. http://dx.doi.org/10.18388/pb.2020_343.

Повний текст джерела
Анотація:
Wyróżniającą cechą roślin bobowatych jest ich zdolność do nawiązywania oddziaływań symbiotycznych z bakteriami, wiążącymi azot atmosferyczny, tzw. rizobiami. Wymiana specyficznych molekuł sygnałowych pomiędzy rośliną gospodarzem a mikrosymbiontem stanowi pierwszy etap wymagany zarówno do infekcji bakteryjnej jak i formowania nowego organu symbiotycznego jakim jest brodawka korzeniowa. Biorąc pod uwagę fakt, iż wspomniane dwa procesy zachodzą w różnych tkankach korzenia, tj. w ryzodermie oraz komórkach kory pierwotnej, ścisła ich regulacja i koordynacja jest oczekiwana. W modulacji interakcji symbiotycznych kluczową rolę odgrywają hormony roślinne, w szczególności cytokininy. Aktywacja ścieżki sygnałowej cytokinin w korze pierwotnej stanowi kluczowy element procesu symbiozy. W jej konsekwencji aktywne biologicznie cytokininy są biosyntetyzowane i akumulowane w strefie korzenia podatnej na brodawkowanie. Zapoczątkowuje to podziały mitotyczne komórek kory pierwotnej i rozwój brodawki korzeniowej. Zrozumienie genetycznych mechanizmów regulacji, leżących u postaw zdarzeń, zachodzących w wewnętrznych warstwach korzenia, stanowi jedno z kluczowych wyzwań, pojawiających się w badaniach procesów symbiotycznych.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Infekcja bakteryjna"

1

Sindera, Piotr. "Ocena zmian wybranych parametrów immunologicznych i ich wpływ na występowanie infekcji u pacjentów poddanych operacjom serca z użyciem krążenia pozaustrojowego." Doctoral thesis, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.12128/673.

Повний текст джерела
Анотація:
Operations with the use of cardiopulmonary bypass (CBP) evoke immune responses in the patient' organism. The aim of presented study was to quantify changes of selected immune parameters during and after cardiosurgery operation that included CBP use, and determine whether the changes depend on patient age and sex. Moreover, the effort was undertaken to identify such immune parameters that could be helpful in predicting postoperative bacterial infections. Abovementioned goals were achieved by quantitation of CD4, CD8, CD4/CD8, CD3, CD19, CD45, CD16+56+, and CD3+HLA-DR+ lymphocytes, CD14 monocytes, and concentration measurements of IgG, IgM, IgD, IgE, IgG3, and IgA antibodies as well as interleukin 6 in blood samples. 33 patients (including 19 females and 14 males with the age ranging from 18-83 years) altogether, included in the study, were divided into three age-groups (according to cytometry analyses) and two age-groups (according to immune-enzymatic analyses). There was also separate group comprising of three patients with diagnosed postoperative infections. Elevated proportion of cytotoxic and NK lymphocytes during the operation, followed by their decrease in 24th hour after the operation was identified, particularly in the oldest age-group patients. This may indicate suppression of cytotoxic reactions and may became risk factor of postoperative infection. Majority of the immune parameters measured as a response to CBP-supported operation were sex-independent. Increased proportion of B lymphocytes without concomitant increase of antibodies was demonstrated during the first twenty-four postoperative hours. Decreased proportion of cells with CD4 phenotype (T helper cells) and considerable increase of interleukin 6 during the first twenty four hours following the operation may correlate with appearance of bacterial infections. Keywords: cardiopulmonary bypass, antibodies, leukocytes, interleukin 6, flow cytometry, ELISA, bacterial infections
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Płaczkiewicz, Jagoda. "The influence of MutL and MutS DNA repair proteins and environmental conditions on Neisseria gonorrhoeae pathogensis." Doctoral thesis, 2020. https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3755.

Повний текст джерела
Анотація:
Neisseria gonorrhoeae (gonokok), sklasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia jako „patogen priorytetowy”, jest obligatoryjnym patogenem człowieka i czynnikiem etiologicznym rzeżączki. Pomimo wzrastającej wiedzy dotyczącej patogenezy N. gonorrhoeae, istotne aspekty interakcji tej bakterii z gospodarzem wciąż pozostają nieznane, co znacząco utrudnia opracowanie skutecznej terapii przeciwko temu patogenowi. Celem niniejszej pracy było poznanie: zmian zachodzących w ludzkich komórkach nabłonkowych na skutek infekcji N. gonorrhoeae oraz wpływu czynników molekularnych (białek MutL i MutS systemu naprawy DNA N. gonorrhoeae) i środowiskowych (obecność komensalnej bakterii Lactobacillus crispatus i jej białek enolazy i syntetazy glutaminowej) na oddziaływanie N. gonorrhoeae z ludzkimi komórkami nabłonkowymi. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza transkryptomu ludzkich komórek nabłonkowych zainfekowanych N. gonorrhoeae, w oparciu o wyniki uzyskane z wykorzystaniem techniki RNA-Seq, wykazała zmiany w ekspresji 304 genów, w komórkach zainfekowanych N. gonorrhoeae w porównaniu do komórek niezainfekowanych. Geny, których ekspresja zmieniła się w ludzkich komórkach nabłonkowych na skutek infekcji N. gonorrhoeae, przypisane zostały do procesów związanych z regulacją ekspresji genów oraz odpowiedzią immunologiczną. Wykazano również zmiany w ekspresji genów kodujących białka zaangażowane w regulację cyklu dobowego i komórkowego oraz organizację macierzy zewnątrzkomórkowej. Białka MutL oraz MutS są białkami systemów naprawy DNA, które mogą być zaangażowane w interakcje bakterii patogennych z komórkami gospodarza. Wcześniejsze analizy zademonstrowały zmiany w ekspresji genów kodujących białka związane z adhezją oraz tworzeniem biofilmów, w mutantach N. gonorrhoeae w genach kodujących białka MutL oraz MutS. W niniejszej pracy wykazano, że mutanty te tworzą biofilmy o zwiększonej biomasie i gęstości, na powierzchniach abiotycznych, w porównaniu do szczepu dzikiego N. gonorrhoeae. Ponadto, mutant N. gonorrhoeae mutS::km, charakteryzował się większą adhezją i inwazyjnością w stosunku do ludzkich komórek nabłonkowych, w porównaniu do szczepu dzikiego. Wykazano również zmiany w ekspresji genów kodujących białka związane z oddziaływaniem z komórkami gospodarza, w N. gonorrhoeae mutS::km, podczas infekcji ludzkich komórek nabłonkowych, w porównaniu do szczepu dzikiego N. gonorrhoeae. Zademonstrowano także wzrost ekspresji genów kodujących receptory wykorzystywane przez N. gonorrhoeae, w ludzkich komórkach nabłonkowych zainfekowanych N. gonorrhoeae mutS::km, w porównaniu do ekspresji tych genów w ludzkich komórkach nabłonkowych zainfekowanych szczepem dzikim. Obecność bakterii naturalnego mikrobiomu pochwy, chroniących tę niszę ekologiczną przed kolonizacją bakterii patogennych, stanowi jeden z czynników środowiskowych wpływających na patogenezę N. gonorrhoeae. W niniejszej pracy wykazano, że L. crispatus, będący jednym z dominujących gatunków naturalnego mikrobiomu żeńskich dróg rodnych oraz oczyszczone białka: enolaza oraz syntetaza glutaminowa L. crispatus, ograniczają adhezję i inwazyjność N. gonorrhoeae względem ludzkich komórek nabłonkowych. Ponadto, prekolonizacja ludzkich komórek nabłonkowych L. crispatus lub ich preinkubacja z enolazą lub syntetazą glutaminową, poprzedzająca infekcjęN. gonorrhoeae, skutkuje obniżeniem ekspresji genów CCL20 oraz TNF-α kodujących cytokiny prozapalne, w porównaniu do ekspresji analizowanych genów w komórkach zainfekowanych wyłącznie N. gonorrhoeae. Otrzymane w niniejszej pracy wyniki wskazują, że patogeneza N. gonorrhoeae, jest złożonym procesem, a na bezpośrednie oddziaływanie pomiędzy gonokokami i gospodarzem, wpływają m. in. czynniki molekularne i środowiskowe, takie jak fenotyp mutatorowy bakterii patogennej, a także obecność innych bakterii zasiedlających tę samą niszę ekologiczną.
Neisseria gonorrhoeae (gonococcus), classified by the World Health Organization as a “priority pathogen”, is an obligatory human pathogen and an etiological agent of sexually transmitted disease – gonorrhea. Despite the growing knowledge about pathogenesis of N. gonorrhoeae, there are still many aspects of interactions of this bacterium with its host, that require investigation to effectively eradicate this microorganism. The aim of this work was to evaluate: changes in N. gonorrhoeae-infected epithelial cells, and the impact of molecular (N. gonorrhoeae DNA repair proteins MutL and MutS) and environmental (presence of commensal bacterium Lactobacillus crispatus and its proteins enolase and glutamine synthetase) factors on interactions of N. gonorrhoeae with human epithelial cells. Performed transcriptome profiling of human epithelial cells infected with N. gonorrhoeae, using RNA-Seq technique, revealed a total of 304 genes that were differentially expressed in infected cells compared to uninfected cells. Gene Ontology and pathway enrichment analyses revealed that the most enriched pathways were Gene expression (Transcription) and Immune System. Further, the differentially expressed genes also encoded proteins related to the circadian clock, extracellular matrix organization, and cell cycle regulation. Results obtained in this work demonstrated, that both N. gonorrhoeae proteins (MutL and MutS) and environmental factors influence the pathogenesis of N. gonorrhoeae. MutL and MutS proteins, are known proteins involved in DNA repair systems, however, these proteins can also be involved in the interactions of pathogenic bacteria with host’s epithelial cells. It was previously demonstrated, that in N. gonorrhoeae mutL and mutS mutants, a subset of differentially expressed genes encoded proteins that can influence adhesion and biofilm formation. Results obtained in this work demonstrated that N. gonorrhoeae mutL and mutS mutants formed denser biofilms with increased biofilm-associated biomass on the abiotic surfaces compared to the wild-type strain. N. gonorrhoeae mutS::km was also more adherent and invasive toward epithelial cells than the wild-type N. gonorrhoeae. Additionally, during infection of epithelial cells with N. gonorrhoeae mutS::km, the expression of some bacterial genes encoding proteins that can influence gonococcal adhesion was changed compared with their expression in the wild-type N. gonorrhoeae. Furthermore, during infection of epithelial cells with N. gonorrhoeae mutS mutant, expression of human genes encoding receptors utilized by N. gonorrhoeae was changed, in comparison to their expression in human epithelial cells infected with the wild-type strain. During infection, N. gonorrhoeae is exposed to many environmental factors, including presence of natural vaginal microbiome, that protect infected niche against colonization of pathogenic bacteria. In this work, it was demonstrated, that L. crispatus, which is one of the most prevalent bacteria in genitourinary tract in women, and its enolase and glutamine synthetase, impaired the adhesion and invasiveness of N. gonorrhoeae toward human epithelial cells. Moreover, precolonization of epithelial cells with L. crispatus or preincubation with L. crispatus purified enolase or glutamine synthetase prior to infection with N. gonorrhoeae, decreased the expression of proinflammatory cytokine-encoding genes: CCL20 and TNF-α, compared to their expression in untreated epithelial cells but infected with N. gonorrhoeae. Obtained results, indicate that the pathogenesis of N. gonorrhoeae is a complex process, in which beside direct interaction between host and gonococci, molecular and environmental factors play also a crucial functions, including mutator phenotype of pathogenic bacteria, and presence of other bacteria, that inhabit the same ecological niche.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Книги з теми "Infekcja bakteryjna"

1

Irving, William. Mikrobiologia medyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії
Current page language: Ukrainian.
You might want to see the page in this language: English.
Change language