Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності є витягом з Угоди з користувачем та цілком відтворює положення її відповідного розділу.
...
 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Постачальник послуг збирає персональну інформацію Користувача в процесі реєстрації Користувача на Сайті та при користуванні Послугами, яке здійснює Користувач. Уся отримана інформація використовується й обробляється виключно з метою контролю та аналізу задля поліпшення якості роботи Сайту.
  2. Адреса електронної пошти Користувача може використовуватися Постачальником послуг та/або Адміністрацією Сайту для зв’язку з Користувачем та надсилання Інформаційного бюлетеня, будь-яких інших повідомлень та інформації, що здійснюється на розсуд Постачальника послуг.
  3. Постачальник послуг за жодних умов не несе відповідальності за дані Користувача, опубліковані Користувачем чи іншими користувачами на Сайті (навіть якщо вони не демонструються публічно за рішенням Користувача чи інших користувачів відповідно), а також не бере на себе зобов’язань із забезпечення конфіденційності таких даних.
  4. Постачальник послуг може передавати персональні дані Користувача афілійованим особам або партнерам Постачальника послуг для зберігання, обробляння тощо – виключно з метою виконання зобов'язань Постачальника послуг за цією Угодою.
  5. Якщо Користувач зареєструвався на сайті в межах угоди про співпрацю зі сторонньою організацією (компанією, університетом тощо) як користувач, належний до такої організації, Постачальник послуг має право надавати такій організації персональну інформацію користувача, потрібну для ведення статистики організації, аналізу якості одержаних організацією послуг тощо, зокрема адресу електронної пошти користувача та, за наявності, прізвище, ім'я та по батькові користувача, номер його студентського квитка або трудової книжки, дату реєстрації на Сайті тощо.
  6. Постачальник послуг може використовувати файли «кукі» («cookies»), що можуть так чи інакше ідентифікувати користувача, для забезпечення коректної роботи Сайту.
  7. Постачальник послуг може передавати файли «кукі» третім особам з метою ведення статистики (що передбачає визначення геолокації, аналіз відвідування сторінок тощо) та персоналізації показуваного вмісту, зокрема реклами.
   1. Якщо використання файлів «кукі» без згоди користувача суперечить законодавству юрисдикції Користувача, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та відмовляєтеся від будь-яких претензій до Постачальника послуг у зв’язку з цим.
   2. Користувач може вимкнути використання файлів «кукі» за допомогою налаштувань свого браузера. У такому разі Постачальник послуг не нестиме жодної відповідальності за коректність роботи Сайту.
  8. Постачальник послуг зобов’язується не передавати персональну інформацію Користувача будь-яким стороннім особам, крім випадків, зазначених у п. 9.4–9.5 цієї Угоди, а також крім випадків, коли:
   • Користувач порушує умови Угоди та/або чинного законодавства України та/або
   • цього вимагає законодавство України та/або органи влади України на законних, на думку Постачальника послуг, підставах.
  9. Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Постачальник послуг ознайомив Користувача з правами суб’єкта персональних даних, а Користувач повністю ознайомився з такими правами та зрозумів їх.
  10. Прийняття Користувачем умов цієї Угоди в порядку, визначеному цією Угодою, свідчить про те, що Користувач надав Постачальникові послуг право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати Персональні дані Користувача, які Користувач надає Постачальникові послуг через Сайт; при цьому Користувач підтверджує, що розміщує свої Персональні дані на Сайті добровільно, а також — що добровільно надає згоду Постачальникові послуг на їх оброблення.
   1. Надаючи свої Персональні дані, Користувач надає Постачальникові послуг свою добровільну згоду на оброблення й використання своїх Персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI з метою, що визначена цією Угодою.
   2. Якщо Користувач не бажає, щоб його Персональні дані оброблялися, він повинен письмово звернутися до Постачальника послуг з відповідною заявою, що складається в довільній формі. У такому разі вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Постачальника послуг.
   3. Користувач може самостійно видалити свій Профіль користувача та всі надані безпосередньо Власникові сайту Персональні дані за допомогою відповідного функціоналу у Профілі користувача. При цьому Користувач усвідомлює, що видалення Профілю призведе до видалення всієї доданої Користувачем інформації, зокрема й тієї, що не належить до Персональних даних: створених користувачем Бібліографічних посилань, Списків використаних джерел тощо. У зв'язку з цим Користувач відмовляється від будь-яких можливих претензій до Постачальника послуг.
   4. Користувач усвідомлює, що при видаленні Персональних даних Користувача згідно з процедурами, описаними в п. 9.10.2–9.10.3, деякі з таких Персональних даних у зв'язку з технічними особливостями функціонування сайту можуть залишатися в резервних копіях баз даних та журналах (логах) сайту. Усі такі дані буде автоматично видалено протягом 1 місяця від дати видалення Профілю користувача.
   5. Постачальник послуг зобов’язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством.
  11. Сторони усвідомлюють, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та/або внаслідок дії інших обставин Персональні дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач погоджується з тим, що не висуватиме будь-яких претензій до Постачальника послуг у зв’язку із цим.
  12. Постачальник послуг не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали через використання мережі Інтернет або Сайту доступ до інформації про Користувача, та за наслідки використання інформації, яка у зв’язку з особливостями Сайту може бути доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.