За яким стилем оформлювати список літератури?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Існують сотні чи навіть тисячі різних міжнародних та національних стилів цитування. Мета кожного з них – створити одноманітні правила для оформлення бібліографічних посилань і внутрішньотекстових цитат у наукових статтях, дисертаціях та інших дослідницьких працях.

Якщо ви теж пишете власну роботу, вам неодмінно доведеться вирішити, яким стилем цитування послуговуватися. Наш короткий огляд допоможе розв’язати це завдання.

Що таке «стиль цитування»?

Стиль цитування – це певний набір правил, що регламентують оформлення списку бібліографічних посилань та наведення цитат у тексті праці. Існує багато різних стилів цитування: від загальновідомих APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» чи українського ДСТУ 8302:2015 до індивідуальних стильових рекомендацій, розроблюваних конкретними університетами або журналами.

Який стиль цитування обрати?

Якщо ви готуєте дисертацію або іншу працю в межах університету, проконсультуйтеся з вашим керівником або ознайомтеся з рекомендаціями університету: часто заклад або прямо вимагає використовувати певний стиль цитування, або дає можливість вибору з-поміж кількох альтернатив. Так само ознайомтеся з відповідними рекомендаціями, якщо ви подаєте статтю до наукового журналу, тези доповіді конференції тощо. Також зазначимо, що для оформлення посилань у дисертаціях в Україні існує рекомендований перелік стилів цитування, затверджений Міністерством освіти і науки.

Якщо ви маєте змогу самостійно обрати стиль цитування, пам’ятайте, що різні стилі традиційно використовують у різних галузях знань. От коротка таблиця, що допоможе вам обрати потрібний стиль:

Стиль цитування Галузі знань
ДСТУ 8302:2015 (Державний стандарт України) Широке коло різних галузей
APA (American Psychological Association) Суспільні науки: психологія, історія, соціологія, економіка тощо
MLA (Modern Language Association) Лінгвістика, література, культурологія тощо
Chicago Гуманітарні науки: література, мистецтвознавство, історія тощо, фізичні, природничі та суспільні науки
Harvard Гуманітарні науки та широке коло інших дисциплін
Vancouver Медицина, біологія
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Електротехніка, механіка, інформатика тощо
ACS (American Chemical Society) Хімія
AIP (American Institute of Physics) Фізика
OSCOLA (Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities) Право

З таблиці можна побачити, що деякі стилі використовують у вужчому колі дисциплін, тимчасом як деякі, зокрема APA чи «Гарвард», широко застосовують у різноманітних галузях.

Перш ніж зробити остаточний вибір, прочитайте про вимоги основних стилів (наприклад, ми підготували детальні інструкції для стилів ДСТУ 8302:2015, APA, MLA, «Чикаго», «Гарвард», «Ванкувер» та інших: вони докладно пояснюють, як оформлювати бібліографічні посилання та цитати в тексті для різних типів джерел в кожному окремому стилі), оцініть супутні труднощі та оберіть стиль, з яким вам буде працювати найкомфортніше.

Щойно ви оберете стиль цитування, радимо скористатися нашим генератором посилань і цитат «Grafiati»: це дозволить вам одержати бездоганні посилання та заощадити більше 90% часу на рутинній бібліографічній роботі. Ми генеруємо максимально точні посилання в кожному з доступних стилів цитування і дозволяємо вам сформувати ідеальні списки літератури.

Якщо ж ви хочете довідатися про відмінності між стилями цитування, розгляньмо їх коротко нижче.

У чому полягає різниця між стилями цитування?

Загалом усі стилі цитування мають однакову мету: вони покликані забезпечити правильні посилання на оригінальних авторів, чию працю ви цитуєте. Своєю чергою, це гарантує дотримання принципів академічної доброчесності та внеможливлює плагіат. Правильні посилання й цитати також допомагають упорядковувати ваш виклад думок та підкріплювати власні результати дослідження вірогідними даними.

Проте кожен стиль цитування також має багато особливостей. От деякі з них, які ви бачитимете найчастіше:

1. Склад бібліографічного посилання

Деякі стилі цитування вимагають наводити в посиланні більшу кількість елементів, наприклад, місто публікації книги, номер ISBN, кількість сторінок, рік першого видання тощо; натомість деякі стилі такі елементи випускають.

Приклади:

APA (7th ed.): Woolf, V. (1994). A room of one's own. Flamingo. (Original work published 1929)

Harvard: Woolf, V., (1994). A room of one's own. London: Flamingo.

2. Порядок елементів у посиланні

У деяких стилях прийнято в початковій позиції у посиланні зазначати автора і рік видання, тимчасом як деякі стилі рік публікації вимагають наводити в кінці запису.

Приклад:

Chicago (notes and bibliography) (17th ed.): Woolf, Virginia. A Room of One's Own. London: Flamingo, 1994.

3. Різна пунктуація

Правила застосування пунктуації істотно різняться для різних підручників стилів. Конкретні стилі цитування можуть вимагати вживання крапки, двокрапки, крапки з комою, довгого чи короткого тире чи навіть скісної риски для відокремлення визначених елементів посилання.

Приклади:

Vancouver: Woolf V. A room of one's own. London: Flamingo; 1994. 123 p.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: Woolf V. A room of one's own / Virginia Woolf. — London : Flamingo, 1994. — 123 p.

4. Відмінності в написанні

Відмінності в написанні можуть існувати і щодо представлення імен авторів (звичайне написання чи написання з усіх великих літер), і щодо зазначення назв праць (написання як у реченні чи написання з великої літери всіх основних слів).

Приклади:

MLA (9th ed.): Woolf, Virginia. A Room of One's Own. Flamingo, 1994.

ISO 690:2010: WOOLF, Virginia. A room of one's own. London: Flamingo, 1994. ISBN 0006547583.

5. Різні вимоги щодо внутрішньотекстових посилань

Залежно від обраного стилю, вам може бути потрібно використовувати цитати в тексті чи виноски, і вміст таких записів також відрізнятиметься згідно з використовуваною системою (автор-дата чи послідовна нумерація) та відповідно до вимог конкретного стилю.

Приклади:

OSCOLA (4th ed.): 1 Virginia Woolf, A Room of One's Own (first published 1929, Flamingo 1994) 25.

MLA (9th ed.): Woolf 25

IEEE: [1, p. 25]

6. Різноманітні інші аспекти

Правила цитування конкретних типів джерел, зокрема Інтернет-джерел; представлення повних імен авторів чи прізвищ з ініціалами; використання курсиву й напівжирного шрифту; правильне форматування сторінки списку використаних джерел і багато іншого.

Приклад:

ABNT NBR 6023:2018 (author-date): WOOLF, Virginia. A room of one's own. London: Flamingo, 1994. 123 p. ISBN 0006547583.

Що робити далі?

Тепер, коли ми ознайомилися з основними характеристиками стилів цитування, спробуйте згенерувати власні посилання за вимогами різних стилів за допомогою «Grafiati». Ви побачите, як інтерактивно змінюються ваші бібліографічні посилання при зміні обраного стилю, і це допоможе вам краще зрозуміти, які стилі цитування оптимальні для вас.

Інші публікації:

Усі публікації