Онлайн-генератор посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Оформте джерело за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Що таке ДСТУ ГОСТ 7.1:2006?

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – затверджений в Україні стандарт оформлення бібліографічних описів. Він відповідає стандарту ГОСТ 7.1:2003, прийнятому на міжнародному рівні в низці країн пострадянського простору.

Оскільки стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 був рекомендований для оформлення списків літератури Вищою атестаційною комісією України – ВАК України (орган розформовано 2011 р.), у розмовній мові його часто називають «ВАК».

Які особливості має стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006?

На відміну від виданого пізніше ДСТУ 8302:2015, Стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» регламентує складання бібліографічних описів, а не бібліографічних посилань.

Сьогодні ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 («ВАК») не належить до переліку рекомендованих стилів цитування для оформлення списків використаних джерел у дисертації згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017, але використовується в багатьох наукових журналах. Стандарт ДСТУ 7152:2020 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» визначає ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 як стандарт, за яким слід оформлювати бібліографічні записи в пристатейних бібліографічних списках.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 («ВАК») має низку характерних рис, які не використовуються в інших стилях цитування, наприклад: використання знака «тире» («–») для розділення зон бібліографічного опису, відділення знаком «скісна риска» («/») зони відомостей про відповідальність, знаком «дві скісні риски» («//») – зони відомостей про документ, у якому розміщено частину, і т. ін. Крім того, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 має цілу низку специфічних вимог щодо елементів бібліографічного опису: ім’я першого автора наводять в заголовку запису у форматі прізвища та ініціалів, повторюючи його в зоні відомостей про відповідальність у тому вигляді, в якому воно наведене в джерелі тощо (детально про правила оформлення джерел за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 ви можете прочитати у відповідному розділі нашого сайту).

Усе це робить стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 складним для опанування з боку дослідників, що не є фаховими бібліографами.

Для чого потрібен генератор посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 від «Grafiati»?

Генератор бібліографічних описів за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 від «Grafiati» покликаний забезпечите швидке та зручне автоматичне генерування посилань (описів) для списку використаних джерел при поданні статті в журнал, написанні дипломної роботи тощо. Онлайн-генератор посилань ДСТУ 7.1:2006 від «Grafiati» дозволяє:

  • генерувати бібліографічні описи за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006;
  • оформлювати списки використаної літератури з урахуванням вимог стандарту;
  • мінімізувати часові витрати та помилки, пов’язані зі складанням списку використаних джерел;
  • експортувати бібліографії у зручному форматі;
  • конвертувати посилання, оформлені за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, у ДСТУ 8302:2015 та в міжнародні стилі цитування.

Чому генератор посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 від «Grafiati» кращий за інші?

Сервіс «Grafiati» унікальний, оскільки єдиний у світі підтримує обидва затверджені в Україні бібілографічні стандарти – ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – з можливістю конвертації оформлених бібліографічних посилань. Але це далеко не все – ось наші головні переваги:

  • Стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 застарілий і не відповідає сучасним вимогам щодо цитування різних типів електронних ресурсів. На сервісі «Grafiati» ви можете оформити посилання і на такі джерела, як допис у соціальній мережі або сайт, за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: при розроблені цих алгоритмів цитування ми консультувалися безпосередньо з фахівцями Книжкової палати України.
  • Для кожного окремого бібліографічного опису ви можете обрати мову: всі відповідні елементи посилання буде перекладено мовою джерела.
  • Попри низьку гнучкість стандарту, ми максимально автоматизуємо весь процес: якщо вам потрібна повна відповідність стандарту, може знадобитися мінімальне коригування готового опису: наприклад, представлення імені автора в зоні відомостей про відповідальність.
  • Ми надаємо велику кількість різноманітних інструментів: як загальних (наприклад, цитування онлайн-джерел за один клік), так і вузькопрофільних, що пристосовані безпосередньо до українських реалій: наприклад, усі посилання, оформлені за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ви можете автоматично протранслітерувати або скоротити за вимогами ДСТУ 3582:2013.
  • Конвертація посилань в інші стилі, як-от ДСТУ 8302:2015, APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго» тощо, дозволить вам зручно оперувати оформленими посиланнями та не витрачати зайвий час на переоформлення всього списку джерел.

Як почати користуватися генератором ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 від «Grafiati»?

Ви можете почати користуватися нашим сайтом уже зараз, перейшовши на головну сторінку та обравши ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК) у відповідному меню серед доступних стилів цитування. Наші каталоги дозволять вам оформлювати посилання на джерела максимально просто та швидко.

Інші публікації:

Усі публікації