Як цитувати допис із «Tumblr»?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Що таке «Tumblr» і які типи дописів існують у «Tumblr»?

«Tumblr» – це соціальна мережа та платформа для мікроблогів, головний офіс якої розташований у Сполучених Штатах Америки.

Користувачі «Tumblr» мають змогу залишати різні типи дописів у своєму власному блозі: текстові, відео-, аудіо-, зображення, цитати, посилання тощо та комбіновані дописи з долученням файлів різного формату (так званий Neue Post Format, або NPF). Також можна поширювати дописи з блогів інших людей або компаній (reblog).

На грудень 2021 р. «Tumblr» налічує майже 539 мільйонів блогів. Завдяки своєму функціоналу мережа входить у перелік найпопулярніших веб-сайтів у світі.

Кому потрібно цитувати дописи з «Tumblr»?

Хоча дописи з соціальних мереж не належать до академічних типів джерел, сьогодні вони можуть відігравати важливу роль для написання дослідження. Такі дописи слугують аналітичним матеріалом: наприклад, для аналізу вживання певної лексики, моніторингу реакції соціальних груп на конкретні події, маркетингових досліджень тощо.

Пости з «Tumblr», зважаючи на їхню специфіку, можуть також бути джерелом оригінальних візуальних зображень, аудіозаписів тощо. Тому їх активно цитують у різних галузях науки, передусім у гуманітарних: економіка, філологія, політологія, культурологія та багато інших.

Як цитувати дописи з «Tumblr»?

Дописи з «Tumblr»: блоги чи соціальні мережі?

Сучасні редакції підручників міжнародних стилів цитування можуть наводити окремі правила для бібліографічних посилань на сайти, блоги й дописи в соціальних мережах. Тому спочатку потрібно визначити, до якого з цих типів джерел належать дописи з «Tumblr».

Як справедливо зазначають автори підручника стилю «Чикаго» (17-те вид.), часто межу між сайтом, блогом і соціальною мережею провести дуже складно. «Tumblr» фактично поєднує в собі функції соціальної мережі та блогів.

На нашу думку, зважаючи на інтерактивний характер блогів у «Tumblr» та спрямованість на соціальну комунікацію, дописи в «Tumblr» в контексті цитування слід розглядати саме як дописи в соціальній мережі. Такий підхід поділяє й підручник стилю APA (7-ме вид.), прямо наводячи «Tumblr» в переліку сайтів, які слід цитувати як соціальні мережі.

Які елементи наводити в бібліографічному посиланні?

Єдиної схеми не існує. Кожен стиль цитування має свої вимоги щодо різних типів джерел, зокрема й щодо дописів у соціальних мережах.

Узагальнюючи, можна сказати, що найбільш часто для ідентифікації допису в соціальній мережі бібліографічне посилання повинно містити такі елементи:

  • ім’я автора та/або псевдонім (handle);
  • дата публікації;
  • назва/перші слова/опис допису;
  • тип вмісту;
  • назва соціальної мережі;
  • URL допису та дата звернення.

Як знайти відповідні елементи для посилання на допис у «Tumblr»?

Розгляньмо конкретний приклад – профіль співачки Тейлор Свіфт https://taylorswift.tumblr.com/.

Крок 1: У стрічці дописів знайдіть допис, який ви хочете процитувати, та за допомогою кнопки опцій перейдіть до постійної URL-адреси допису (permalink):

Як знайти постійне посилання на допис у "Tumblr"

Джерело зображення: https://taylorswift.tumblr.com/

Крок 2. Тепер ви маєте два варіанти:

Варіант 1. Складний. Виписати всі дані, які ви бачите на сторінці, самостійно.

Варіант 2. Простий. Скопіювати одержане постійне посилання https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just та вставити його на формі додавання посилання на допис у соціальній мережі на сайті «Grafiati» – ми автоматично зберемо всі потрібні вам дані:

Цитування допису з "Tumblr" за допомогою "Grafiati"

Джерело зображення: https://www.grafiati.com/uk/

Як оформити бібліографічне посилання на допис у «Tumblr»?

Продовжмо варіанти з попереднього розділу.

Варіант 1. Складний. Вам потрібно дослідити вимоги конкретного стилю цитування, за яким вимагають оформлювати вашу роботу, та розташувати всі знайдені елементи інформації відповідно до правил стилю. При цьому треба ретельно стежити за цілою низкою специфічних вимог: написання слів з великої літери, застосування курсиву, наведення лише певної кількості слів (наприклад, в APA вам потрібно порахувати перші 20 слів, при цьому розглядаючи хештеги та смайли як окремі слова), визначення типу вмісту тощо.

Якщо вас цікавлять детальні правила оформлення посилань на дописи в соціальних мережах, зокрема й «Tumblr», за вимогами різних стилів цитування (APA, MLA, «Harvard», «Chicago» тощо), ми підготували для вас детальні інструкції в розділі «Правила оформлення джерел».

Варіант 2. Простий. Натисніть на кнопку «Додати джерело» на «Grafiati», як показано на скриншоті вище, – ми оформимо ваше посилання за потрібним стилем автоматично.

Приклади бібліографічних посилань на допис у «Tumblr»

На прикладах нижче показано, як правильно процитувати розглядуваний допис Тейлор Свіфт за вимогами різних стилів цитування:

Стиль цитування Бібліографічне посилання
APA (7th ed.) Swift, T. [@taylorswift]. (2021, November 18). One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record [Image attached] [Post]. Tumblr. https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just
MLA (9th ed.) Swift, Taylor [@taylorswift]. "One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record All Too Well (Sad Girl..." Tumblr, 18 Nov. 2021, taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just.
Harvard Swift, T. [taylorswift], (2021). [One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record All Too Well (Sad Girl] [Tumblr]. 18 November. [Viewed 10 December 2021]. Available from: https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just
Chicago (17th ed.) (notes and bibliography) Swift, Taylor (@taylorswift). "One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record All Too Well (Sad Girl..." Tumblr, 18 November 2021. https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just.
ISO 690:2010 SWIFT, Taylor [@taylorswift]. One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record All ... [post]. Tumblr. 18 November 2021 [viewed 10 December 2021]. Available from: https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just
Vancouver Swift T. Tumblr [Internet]. One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record All [post]; 2021 Nov 18 [cited 2021 Dec 10]. Available from: https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just
ДСТУ 8302:2015 Swift T. One of the saddest songs I’ve ever written just got sadder 🙃Drove up to Long Pond Studios to record All. Tumblr. URL: https://taylorswift.tumblr.com/post/668152378055426048/one-of-the-saddest-songs-ive-ever-written-just (date of access: 10.12.2021).

Чому дописи з «Tumblr» слід цитувати за допомогою «Grafiati»?

Якщо ви оформлюєте всі посилання самостійно, існує чимало труднощів як у збиранні метаданих, так і в правильному оформленні бібліографічного посилання. Сервіс «Grafiati» дозволяє автоматизувати процес та надає такі переваги:

  • Правильні посилання за різними стилями. Усі приклади вище створено автоматично генератором посилань «Grafiati». Вони цілком відповідають вимогам конкретних стилів або, де такі вимоги явно не прописані, ґрунтуються на рекомендаціях освітніх установ і загальних практиках конкретного стилю.
  • Правильні метадані. Ми програмно взаємодіємо з «Tumblr» і автоматично заповнюємо поля даних, такі як ім’я й нікнейм автора, дата публікації тощо. Крім того, наші алгоритми визначають автоматично тип допису та долучених файлів, тому вам не потрібно робити жодних додаткових дій.
  • Мінімальні часові витрати. Вам достатньо вставити гіперпосилання на допис і натиснути на кнопку – нічого більше.
  • Простота взаємодії. Якщо вимоги до оформлення вашої статті змінилися, ви можете сконвертувати посилання на допис «Tumblr» з APA в MLA або інший стиль цитування за один клік.

Щоб оформити бібліографічне посилання на допис із «Tumblr» за допомогою нашого сайту, перейдіть на головну сторінку, оберіть «Допис у соціальній мережі» в меню типів джерел та вставте посилання на потрібний пост у мережі «Tumblr».

Інші публікації:

Усі публікації