Деякі типові помилки оформлення списків літератури і як ми їх усуваємо

1. Коли оформлюють діапазон сторінок (наприклад, для статей у журналі: 22—27, 33—41 тощо), дуже часто припускаються помилки, використовуючи дефіс замість тире (це суперечить правописній нормі). В усіх подібних випадках для українських стандартів ми програмно уніфікуємо оформлення бібліографічних посилань і автоматично виправляємо дефіси на тире: 22-27 → 22—27.

2. Ще одна типова помилка – використання простих пропусків (spaces) замість нерозривних (non-breaking spaces): через це на різних рядках опиняються прізвище «Шевченко» та ініціали «Т. Г.», числове позначення «2020» і скорочення «р.» і т. ін. В усіх таких ситуаціях ми автоматично замінюємо прості пропуски на нерозривні.

Наведені норми не лише належать до питань граматики, а й становлять вимоги українських друкованих видань, університетів тощо. Автоматично виправляючи ці помилки, ми дозволяємо авторам робіт підвищити якість свого твору і збільшити ймовірність його якісного сприйняття, а редакторам – зменшити обсяг коректорської праці.

Побачити, як це працює, можна на нашій головній сторінці: https://www.grafiati.com/uk/.

Інші новини:

Усі новини