Скорочення назв журналів + нові опції для низки стилів

Ми значно розширили ваші можливості роботи з цілою низкою стилів.

По-перше, відтепер у нас додано можливість скорочення назв журналів (напр.: Journal of Applied Physics → J. Appl. Phys.) відповідно до вимог низки стилів: Vancouver, IEEE, AMA, AIP, ACS, RSC, CSE, ANSI NISO. За замовчуванням цю функцію ввімкнуто для всіх відповідних медичних, фізичних та хімічних стилів згідно з їхніми вимогами. Проте за допомогою меню бібліографії ви можете змінити поведінку генератора посилань: наводити повні назви журналів або, якщо стиль дозволяє відповідні відхилення, обрати інший формат абревіатур.

По-друге, для стилю «Ванкувер» (NLM) та тих, що на ньому базуються (CSE, ANSI NISO) – в усіх варіаціях – ми додали можливість вибору: а) формату наведення імен (повні, скорочені з додаванням крапок чи стандартні – скорочені без додавання крапок), б) кількості авторів, яких слід зазначати у посиланні (напр., для NLM – всіх, лише перших 3 чи лише перших 6).

Завдяки цій новації ви отримуєте більшу гнучкість у роботі з посиланнями та можете пристосувати вашу бібліографію до вимог конкретного журналу або університету.

Нові опції меню бібліографії

Інші новини:

Усі новини