Окреме додавання колективних та індивідуальних авторів

Втілено можливість додавати окремо назви колективних авторів (організацій, установ, компаній тощо) при оформленні бібліографічних посилань.

Раніше ви могли додавати колективних авторів, вводячи назву відповідної організації в полі прізвища або імені автора. Відтепер для зручності поля індивідуальних та колективних авторів розділено. За допомогою кнопки біля поля автора (редактора, укладача тощо) ви можете обрати його статус – особа чи організація.

Колективні / індивідуальні авториВідповідний поділ не лише демонструється вам візуально, але й враховується в оформленні посилань, чого не забезпечують інші бібліографічні сервіси.

Наприклад у стилі "Ванкувер", який ми додали нещодавно, назви організацій в переліку авторів відокремлюються крапкою з комою, а не просто з комою, – і сервіс "Grafiati" враховує цю вимогу:

Grafiati Zotero / Citethisforme / etc.
Margulies EH; NISC Comparative Sequencing Program; Maduro VV, Thmas PJ, Tomkins JP, Amemiya CT, Luo M, Green ED Margulies EH, NISC Comparative Sequencing Program, Maduro VV, Thmas PJ, Tomkins JP, Amemiya CT, Luo M, Green ED

Інші новини:

Усі новини