Вибір довгого / короткого тире для посилань, оформлених за ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

На нашому сервісі додано опцію вибору довгого або короткого тире для оформлення бібліографічних посилань за вимогами стандартів ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Правила згаданих стандартів допускають використання обох типів пунктуаційних знаків: довгого тире ("—") та короткого тире ("–"). Питання вибору конкретного знака належить до типографських та видавничих аспектів, а тому регламентується правилами конкретного університету, журналу тощо.

За замовчуванням ми використовуємо коротке тире:

Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 180 с.

За допомогою меню бібліографії (кнопка праворуч від назви бібліографії) ви можете встановити використання довгого тире:

Клименюк Т. М. Ілюстрований словник архітектурних термінів : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, В. І. Проскуряков, Х. І. Ковальчук. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 180 с.

Для уніфікації знаків в усіх елементах вашого посилання (опису) буде використано конкретний обраний вид тире.

Встановлюйте налаштування залежно від вимог вашого закладу або журналу, до якого ви подаєте статтю.

Інші новини:

Усі новини