Нова система цитування патентів

Ми впровадили цілком нову систему оформлення бібліографічних посилань на патенти. Вона передбачає дві важливі новації:

1. Зазначення імен винахідників та власників патенту.

Деякі стилі цитування можуть вимагати наводити імена або тільки винахідників, або тільки власників патенту, або імена (назви) обох груп осіб у різних позиціях. За допомогою нашого інтерфейсу ви можете додавати імена винахідників та власників окремо, – а ми автоматично згенеруємо потрібне посилання з урахуванням вимог обраного стилю.

2. Автоматичне заповнення країн.

Відтепер ви можете обрати потрібну країну патенту з випадного списку, а не вводити її самостійно (можливість самостійного введення також збережено). Завдяки цьому ми досягаємо максимально якісного оформлення посилань, зокрема:

1) автоматично перекладаємо назву країни залежно від обраної мови бібліографії;

2) автоматично генеруємо підпис патенту з урахуванням вимог стилю / практики, усталеної в конкретній мові.

Наприклад, якщо ви оформлюєте посилання на патент за APA чи "Chicago" українською мовою, назва країни фігуруватиме у родовому відмінку після слова "патент", англійською мовою – у прикметниковій формі в початковій позиції, у французькій та італійській – в прикметниковій формі після іменника. Порівняйте:

<…> патент України

<…> Ukrainian patent

<…> brevet ukrainien

Водночас у разі, якщо ви цитуєте європейський патент, ми автоматично змінимо схему: "<…> європейський патент". Крім того, ми автоматично врахуємо рекомендації щодо написання назв конкретних країн для конкретних стилів цитування ("United States" / "U.S." / "US").

Уся локалізація відбувається автоматично: якщо ви зміните мову бібліографії, всі відповідні посилання на патенти буде сконвертовано.

Ця новація унікальна: її не мають жодні інші сервіси з оформлення бібліографічних посилань, тож ми переконані, що вона дозволить істотно спростити вашу роботу, водночас підвищивши якість описів.

Інші новини:

Усі новини