Автоматична транслітерація посилань за вимогами Кабінету Міністрів України

Нещодавно ми запустили онлайн-сервіс транслітерації українського тексту латиницею згідно з офіційними вимогами Кабінету Міністрів України.

Сьогодні маємо ще одну новину: ми зінтегрували автоматичну транслітерацію до функціоналу оформлення бібліографічних посилань. Це дозволяє вам автоматично транслітерувати описи та посилання, оформлені на «Grafiati» за ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, онлайн за один клік.

Праворуч від назви вашої бібліографії ви можете побачити кнопку «Меню бібліографії». Клікніть на неї – і оберіть в налаштуваннях, чи ви бажаєте транслітерувати текст вашого списку використаних джерел латиницею. Щойно ви ввімкнете функціонал транслітерації, усі ваші посилання буде переформатовано зі збереженням форматування:

Оригінальне посилання Посилання, протранслітероване «Grafiati»
Павко Я. А. Арктика: пріоритетні напрямки міжнародно-правових досліджень. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 1. С. 167—173. Pavko Ya. A. Arktyka: priorytetni napriamky mizhnarodno-pravovykh doslidzhen. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 1. S. 167—173.

Наш транслітератор сумісний із раніше впровадженим функціоналом скорочення елементів посилання за ДСТУ 3582:2013: ви можете транслітерувати посилання з уже застосованим скороченням або навпаки.

Транслітерація працює для всіх джерел, оформлених за стандартами ДСТУ 8302:2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, і розрахована на джерела з українською мовою оригіналу. Якщо вам потрібно протранслітерувати списки, оформлені за іншими стилями цитування, скористайтеся нашим окремим транслітератором.

Подання протранслітерованих списків літератури – поширена вимога наукових журналів, тому ми переконані, що новий сервіс буде корисний для наших користувачів.

Інші новини:

Усі новини