Впроваджено локалізацію джерел за ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Відсьогодні на сервісі «Grafiati» доступна можливість генерувати посилання (бібліографічні описи) за стандартами ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 з урахуванням мови самого джерела, що відповідає вимогам згаданих стандартів.

Під час додавання джерела ми визначимо мову вашого посилання автоматично як українську або англійську. Коли джерело буде додано, ви зможете за потреби змінити мову, навівши курсор на посилання і обравши бажаний прапорець з випадного списку. Усі відповідні елементи посилання буде автоматично перекладено обраною вами мовою.

У наведених нижче прикладах напівжирним шрифтом виділено елементи, які буде перекладено (або задаптовано) автоматично для української, французької та італійської мов джерела відповідно:

Літієво-силікатна склокераміка для стоматології : пат. 123209 Україна : A61K 6/027, A61K 6/08, A61K 6/02.  u 2017 11766 ; заявл. 01.12.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл.  3. 5 с.

Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. 4e éd. Paris : Presses universitaires de France, 2009. 1107 p.

Paura A. Il giornalismo locale in America sta bene, nonostante tutto [Risorsa elettronica] / Angelo Paura // Medium Italia. — Modo di accesso: https://medium.com/italia/il-giornalismo-locale-in-america-sta-bene-nonostante-tutto-93f10e3f7de2 (data di accesso: 23.12.2020). — Titolo dallo schermo.

Так само програма автоматично перекладе потрібні елементи в усіх інших типах джерел з урахуванням граматики відповідної мови.

Вибір мови джерела доступний для усіх мов інтерфейсу сайту – української, англійської, французької, італійської, іспанської та польської, а також, відповідно до запитів користувачів, для російської мови.

Інтерактивна локалізація дозволить вам набагато простіше працювати з бібліографічним матеріалом і витрачати ще менше часу на створення списків літератури.

Інші новини:

Усі новини