Описова назва архівних документів

На сервісі "Grafiati" додано функціонал описової назви для архівних документів.

Описова назва – це назва, що певним чином описує документ: його тип, структуру і т. ін. Відповідно до вимог різних стилів і стандартів цитування, описову назву архівного документа слід зазначати в окремих випадках: наприклад, тоді, коли назву документа не зазначено в самому джерелі.

Залежно від того, чи в посиланні наводиться описова назва, в кожному конкретному стилі цитування змінюється представлення такого бібліографічного посилання. Наприклад, у стилі APA (7-ме видання) посилання на документ із точною назвою матиме такий вигляд (назву документа наводять курсивом):

Hinds, B. (1964). Collision in the Arctic. Barbara Hinds fonds, MS-2-130 (Box 16, Folder 1), Dalhousie University Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Натомість посилання на документ з описовою назвою оформлюють так (назву документа наводять без курсиву й у квадратних дужках):

Кобилянська, О. (1919, 9 листопада). [Лист до Микити Шаповала]. Ф. 3563 "Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) - політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР, міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, УГА в м. Подебрадах" (Оп. 1, Спр. 169, Арк. 4–5), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

Так само змінюється і формат внутрішньотекстових посилань.

Щоб скористатися функціоналом описової назви, оберіть тип джерела "Архівний документ" на головній сторінці та заповніть реквізити джерела, проставивши позначку описової назви, – ми згенеруємо коректне бібліографічне та внутрішньотекстове посилання за обраним стилем.

Інші новини:

Усі новини