Архівний документ: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на архівний документ або інший матеріал, розміщений в архіві, згідно з вимогами стандарту APA 7-го видання, слід зазначати такі дані: дані автора (за наявності), дата документа, назва документа, назва колекції або фонду та їхній відповідний номер (за наявності), реквізити розташування документа, назва архіву, а також місто та країна, де розташований архів.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Дата). Назва документа. Назва колекції або фонду (Реквізити розташування документа), Назва архіву, Місто, Країна.

Реквізити розташування документа можуть включати номер опису, справи, аркуша тощо. У посиланні слід наводити всі наявні дані, потрібні для знаходження документа в архіві.

Якщо документ не має власної назви (наприклад, якщо йдеться про лист), замість його назви у квадратних дужках і без виділення курсивом наводять опис документа:

Дані автора (авторів). (Дата). [Опис документа]. Назва колекції або фонду (Реквізити розташування документа), Назва архіву, Місто, Країна.

Приклади оформлення

Кобилянська, О. (1919, 9 листопада). [Лист до Микити Шаповала]. Ф. 3563 "Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) - політичний і державний діяч, член ЦК УПСР, міністр пошт і телеграфу УНР, міністр земельних справ Директорії УНР, доктор соціології Українського соціологічного інституту в м. Празі, УГА в м. Подебрадах" (Оп. 1, Спр. 169, Арк. 4–5), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

Постанова про проголошення незалежності України. (1991, 24 серпня). Ф. 1 "Верховна Рада України, мм. Харків, Київ" (Оп. 16, Спр. 4630, Арк. 1), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

[Посвідчення члена Української Центральної Ради]. (1918, March 14). Ф. 269 "Колекція документів “Український музей в Празі” (1925-1948)" (Оп. 2, Спр. 42, Арк. 1), Центральний державний архів громадських об'єднань України, Київ, Україна. http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1371

Докладніше про інші стилі: