Generátor citací APA online

Create a spot-on reference in APA 7 and 6

Select a source type:

Co je styl APA?

Styl APA je jedním z mezinárodních citačních stylů, které v celosvětovém měřítku nejvíce používají univerzity a odborné časopisy. Definuje pravidla pro tvorbu bibliografických odkazů a citací v textu. Formát APA se používá k přípravě vědeckých prací. Nejnovější vydání APA Style je APA 7th ed.

Jaká jsou specifika citací APA?

APA používá tradiční přístup autor-datum. Manuál APA Style poskytuje doporučení týkající se citování a odkazování na různé typy zdrojů a je považován za jeden z nejobsáhlejších referenčních manuálů.

Podle pravidel APA Style by každý záznam v seznamu literatury měl mít odpovídající citaci v textu vašeho příspěvku.

Pravidla vytváření bibliografických odkazů ve stylu APA jsou složitá a liší se pro každý konkrétní typ zdroje. V našich průvodcích naleznete podrobné pokyny, jak odkazovat na knihy, články v časopisech, webové stránky, patenty, zákony a mnoho dalších typů zdrojů.

Pravidla pro citace v textu také předpokládají mnoho nuancí: více o citacích v textu v APA (7. vydání) se můžete dozvědět v tomto článku.

K čemu slouží APA citační generátor Grafiati?

Grafiati je online generátor citací a referencí, který vám umožňuje vytvářet bibliografické odkazy a citace v textu automaticky v souladu s požadavky APA Style (7. vydání).

Pomocí našeho bibliografického správce a generátoru APA můžete:

  • získat přesné a přiměřeně podrobné reference a citace ve stylu APA;
  • se vyhnout chybám;
  • ušetřit až 90 % a více svého času psaním referencí a citací;
  • se vyhnout plagiátorství ve vašem příspěvku díky správným citacím;
  • si nechat vykreslit svou bibliografii ve formátu APA (se všemi vhodnými fonty, okraji atd.);
  • efektivně spravovat svá data pro více vědeckých prací.

Jak používat Grafiati pro reference a citace APA?

Začněte s naší domovskou stránkou. Z příslušné nabídky vyberte typ zdroje, který potřebujete citovat (kniha, kapitola knihy, webová stránka, článek v novinách atd.) a buď vyplňte uvedená datová pole, nebo vyhledejte tento zdroj v katalozích (nejčastěji zdroj najdete a všechna metadata se automaticky vyplní jediným kliknutím).

Po přidání odkazu bude uveden ve vaší bibliografii. Z hlavní nabídky si pak můžete vybrat styl citace, což může být APA (7. vydání) nebo jiné styly jako MLA (8. vydání), Chicago (17. vydání), Harvard, ISO 690:2010 atd.

Všechny odkazy budou převedeny do zvoleného citačního stylu jediným kliknutím spolu s citacemi v textu.

Můžete zkopírovat své reference a citace v textu a vložit je do své práce, seřadit je podle různých kritérií (s naším výkonným nástrojem pro řazení v souladu s pravidly každého konkrétního citačního stylu, včetně APA 7), exportovat svou bibliografii a mnoho dalších. Náš referenční generátor APA udělá veškerou požadovanou práci.

Jak se Grafiati liší od ostatních generátorů citací (Zotero, Mendeley, Citethisforme atd.)?

Všechny tyto a další generátory citací, které možná znáte, používají stejný otevřený zdrojový kód s mnoha chybami, což znamená, že nejčastěji produkují stejné výsledky, se stejnými chybami a tak dále. A proto mají všechny tyto služby k dispozici až 8 000 citačních stylů, což nezaručuje vysokou kvalitu referencí.

Naproti tomu my v Grafiati se věnujeme kvalitě místo kvantity. Všechny naše algoritmy píšeme od nuly, podrobným studiem manuálů pro každý konkrétní citační styl (včetně publikačního manuálu APA (7. vydání)) a doporučení univerzit.

To je důvod, proč nabízíme zcela novou úroveň kvality a detailů jako generátor citací (APA a další styly), stále poskytuje jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Získáte správnější citace (edice knih, články s eLocátory, archivní dokumenty s popisnými názvy, vlastní role přispěvatelů a mnoho dalších), získáte typy zdrojů nedostupných v jiných službách a získáte špičkovou službu, jakou my aktualizujeme naše webové stránky o skvělé funkce téměř každý den.

Co mám udělat, abych mohl začít používat váš bibliografický manažer?

Grafiati můžete používat zdarma. Bezplatný přístup vám umožňuje využívat téměř všechny funkce našeho webu, avšak s časovým omezením. Nabízíme také prémiové účty, které poskytují neomezené možnosti.

Webové stránky můžete používat i bez registrace, ale důrazně doporučujeme se zaregistrovat, abyste se ujistili, že vaše data nebudou ztracena.

Můžete nás také kontaktovat s jakýmikoli návrhy a doporučeními.

Other publications:

All publications