APA-citeringsgenerator online

Create a spot-on reference in APA 7 and 6

Select a source type:

Vad är APA Style?

APA Style är en av de internationella citeringsstilar som används mest på global nivå av universitet och vetenskapliga tidskrifter. Den definierar reglerna för att skapa bibliografiska referenser och citat i text. APA-format används för att förbereda vetenskapliga uppsatser. Den senaste upplagan av APA Style är APA 7th ed.

Hur är APA-citatet specifikt?

APA använder den traditionella författar-datum-metoden. Manualen för APA Style ger rekommendationer om att citera och referera till olika typer av källor och anses vara en av de mest uttömmande referensmanualerna.

Enligt reglerna för APA Style ska varje post i en referenslista ha en motsvarande hänvisning i texten i din uppsats.

Reglerna för att skapa bibliografiska referenser i APA Style är komplexa och skiljer sig åt för varje enskild källtyp. Du kan hitta detaljerade instruktioner om hur du refererar till böcker, tidskriftsartiklar, webbsidor, patent, lagar och många andra källtyper i våra guider.

Reglerna för citat i texten antar också många nyanser: du kan ta reda på mer om citat i texten i APA (7:e upplagan) i den här artikeln.

Vad är syftet med APA-citeringsgeneratorn Grafiati?

Grafiati är en online-generator för hänvisningar och referenser som låter dig skapa bibliografiska referenser och hänvisningar i text automatiskt i linje med kraven i APA Style (7:e upplagan).

Genom att använda vår bibliografiska hanterare och APA-generator kan du:

  • få korrekta och rimligt detaljerade referenser och citeringar i APA Style;
  • undvika fel;
  • spara så mycket som 90 % eller mer av din tid på att skriva referenser och citat;
  • undvika plagiat i din tidning tack vare korrekta citat;
  • få din bibliografi renderad i APA-format (med alla lämpliga typsnitt, marginaler, etc.);
  • hantera dina data effektivt för flera vetenskapliga arbeten.

Hur använder man Grafiati för APA-referenser och citeringar?

Börja med vår hemsida. Välj den källtyp du behöver citera från lämplig meny (bok, bokkapitel, webbplats, tidningsartikel, etc.) och fyll antingen i de angivna datafälten eller sök efter denna källa i kataloger (oftast hittar du källan du behöver, och all metadata kommer att fyllas i automatiskt med bara ett klick).

När du har lagt till referensen kommer den att visas i din bibliografi. Du kan sedan välja en citeringsstil från huvudmenyn, som kan vara APA (7:e upplagan) eller andra stilar som MLA (8:e upplagan), Chicago (17:e upplagan), Harvard, ISO 690:2010, etc.

Alla referenser kommer att konverteras till den valda citatstilen med bara ett klick, tillsammans med hänvisningarna i texten.

Du kan kopiera dina referenser och citat i texten för att klistra in dem i ditt arbete, beställa dem enligt olika kriterier (med vår kraftfulla motor för att ordna i enlighet med reglerna för varje särskild citeringsstil, inklusive APA 7), exportera din bibliografi och många fler. Vår APA-referensgenerator kommer att göra allt önskat arbete.

Hur skiljer sig Grafiati från andra citeringsgeneratorer (Zotero, Mendeley, Citethisforme, etc.)?

Alla dessa och andra citeringsgeneratorer som du kanske vet använder samma öppen källkod med många fel, vilket innebär att de oftast ger precis samma resultat, med samma fel och så vidare. Och det är därför alla sådana tjänster har upp till 8 000 citeringsstilar tillgängliga, vilket inte garanterar den höga kvaliteten på referenser.

Däremot är vi på Grafiati dedikerade till kvalitet istället för kvantitet. Vi skriver alla våra algoritmer från grunden genom att i detalj studera manualerna för varje särskild citeringsstil (inklusive APA Publication Manual (7:e upplagan)) och rekommendationer från universitet.

Det är därför vi erbjuder en helt ny nivå av kvalitet och detaljer som en citeringsgenerator (APA och andra stilar), som fortfarande levererar enkelhet och användarvänlighet. Du får mer korrekta citeringar (upplagor av böcker, artiklar med eLocators, arkivdokument med beskrivande titlar, anpassade bidragsgivares roller och många fler), du får typer av källor som inte är tillgängliga på andra tjänster, och du får förstklassig service, eftersom vi uppdaterar vår hemsida med coola funktioner nästan varje dag.

Vad ska jag göra för att börja använda din bibliografiska hanterare?

Du kan använda Grafiati gratis. Den kostnadsfria åtkomsten låter dig använda nästan alla funktioner på vår webbplats, men med tidsbegränsningar. Vi erbjuder även premiumkonton som ger obegränsade möjligheter.

Du kan använda webbplatsen utan registrering, men vi rekommenderar starkt att du registrerar dig för att säkerställa att dina uppgifter inte går förlorade.

Du kan också kontakta oss med förslag och rekommendationer.

Other publications:

All publications