Co to jest styl APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Co to jest APA?

APA to styl cytowania i opisu bibliograficznego opracowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (American Psychological Association). APA-7 (APA edycja 7) jest najnowszą – siódmą – edycją standardu sporządzania wykazu źródeł i odniesień do źródeł od Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Dzisiaj międzynarodowy styl cytowania APA jest jednym z najczęściej używanych na świecie. Został zaprojektowany, aby zagwarantować przejrzyste i wysokiej jakości sporządzanie odniesień do użytych źródeł. APA jest najczęściej używany przez czasopisma naukowe specjalizujące się w naukach humanistycznych, w tym psychologii, filologii, socjologii i innych.

Nie opracowano jeszcze formalnych zaleceń dotyczących dostosowania stylu APA do polskiej gramatyki i tłumaczenia odpowiednich elementów, dlatego wymagania poszczególnych uniwersytetów, publikacji itp. dotyczące sporządzania źródeł w APA mogą się różnić.

Jak automatycznie sporządzić wykaz źródeł według APA-7?

Strona internetowa «Grafiati» to międzynarodowa usługa bibliograficzna, umożliwia generowanie odniesień do używanych źródeł i sporządzanie wykazu bibliograficznego zgodnie z wymogami APA automatycznie online. Zapewniamy możliwość tworzenia opisów bibliograficznych zgodnie z najnowszymi wymogami APA, a także sporządzania i sortowania bibliografii zgodnie z wymaganiami stylu.

Aby sporządzić odniesienie do źródła w stylu APA, przejdź do strony głównej witryny, wybierz żądany typ źródła z odpowiedniej listy i wypełnij podane pola. Zaprojektowane źródło będzie dostępne w bibliografii na koncie osobistym. Możesz dodać nowe źródła później. W menu strony możesz wybrać inny styl cytowania (na przykład APA, MLA, Chicago (Turabian)) – a wszystkie źródła zostaną automatycznie sformatowane zgodnie z wymaganiami innego standardu. Pozwala to swobodnie konwertować sformatowane odniesienia z jednego standardu międzynarodowego, w tym APA, na inny, bez poświęcania czasu na badanie szczegółowych wymagań każdego ze stylów.

Więcej o innych stylach: