Książka: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Sporządzone odniesienie do książki według standardów MLA (edycja 8) w wykazie źródeł może zawierać następujące dane: imiona autorów, redaktorów, tłumaczy itp., tytuł książki, numer wydania, numer tomu (w przypadku części wydania wielotomowego), miasto wydania, nazwę wydawnictwa, rok , link do strony i datę pobrania (jeśli jest to źródło online).

Ogólnej liczby stron w książce nie podajemy.

Informacje o mieście są podawane, jeśli książka została wydana przed 1900 rokiem, jeśli wydawnictwo ma biura w kilku miastach lub jest mało znane. W innych przypadkach wystarczy podać tylko nazwę wydawnictwa bez miasta.

Jeśli książka jest częścią wydania wielotomowego, odniesienie do niej jest oznaczone numerem tomu. Jeśli tom ma własny tytuł, należy go nazwać osobną książką, bez podawania informacji o innych tomach.

Elementy bibliograficznego odniesienia są oddzielone kropkami lub przecinkami (patrz szablony poniżej). Tytuł książki jest wyróżniony kursywą.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon odwołania do książki według standardu MLA jest następujący:

Dane autora (autorzy). Tytuł książki. Numer wydania, Wydawnictwo, rok wydania, URL. Dostęp data pobrania.

Odniesienie do książki z redaktorami sporządza się według następującego wzoru:

Dane autora (autorzy). Tytuł książki. Redaktor Dane o redaktorze (redaktorach), Numer wydania, Wydawnictwo, rok wydania, URL. Dostęp data pobrania.

Jeśli źródło ma tłumaczy, odniesienie do niego jest tworzone zgodnie z szablonem:

Dane autora (autorzy). Tytuł książki. Tłumacz Dane o tłumaczu (tłumaczach), Numer wydania, Wydawnictwo, rok wydania, URL. Dostęp data pobrania.

O cytowaniu autorów, redaktorów i tłumaczy patrz więcej w tym artykule.

Przykłady sporządzania

Książka z jednym autorem:

Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz. Dragon, 2019.

Sienkiewicz, Henryk. Ogniem i mieczem. Siedmioróg, 2018.

Książka z dwoma autorami:

Przetacznikowa, Maria, i Ziemowit Włodarski. Psychologia wychowawcza. Wyd. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.

Książka z trzema lub więcej autorami:

Czubla, Piotr, i in. Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Książka wydana przed 1900 rokiem:

Holder, Ch. F. Charles Darwin. His Life and Work. New York, G. P. Putnam's Sons, 1891.

Część wydania wielotomowego:

Krysiak, Kazimierz, i Krzysztof Świeżyński. Anatomia zwierząt. Wyd. 3, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Sapkowski, Andrzej. Krew elfów. Supernowa, 2019.

Książka opublikowana online:

Giusti, Giuseppe. Raccolta di Proverbi Toscani. Firenze, Felice Le Monnier, 1853, books.google.com/books?id=xOQqAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=proverbi+toscani&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwj516vI2_bpAhUDrosKHQ8NAzQQ6AEIKDAA#v=onepage&q=proverbi%20toscani&f=false. Dostęp 10 cze 2020.

Bliziński, Józef. Wyprawa pana Prota. Rekreacje Zefirka. Lwów, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, 1883, polona.pl/item/wyprawa-pana-prota-rekreacje-zefirka,MTEwMDcyMTk/6/#info:metadata. Dostęp 27 lip 2020.

Więcej o innych stylach: