Przykłady sporządzania odniesień według MLA (edycja 8) w wykazie używanych źródeł

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Automatyczne sporządzanie odniesień według MLA (edycja 8) online

Tworzenie zapisów bibliograficznych w określonym stylu często wymaga przestudiowania specjalnych zasad i szczegółowej analizy dziesiątek przykładów, co zajmuje wiele godzin osobistego czasu. Usługa "Grafiati" pozwala uniknąć niepotrzebnej pracy: możesz wprowadzić informacje o źródle w specjalnych polach lub skorzystać z wyszukiwania – a sam program wygeneruje odniesienia do Twojego wykazu źródeł zgodnie z pożądanym standardem.

Pracujemy z najpopularniejszymi międzynarodowymi stylami cytowania: APA (edycja 7), MLA (edycja 8), Chicago (Turabian) (edycja 17) i innymi.

Aby sporządzić wykaz literatury według stylu MLA online, dodaj potrzebne źródła do bibliografii na stronie głównej witryny i wybierz styl MLA (edycja 8) z menu u góry strony. „Grafiati” przekształci używane źródła w dowolny styl jednym kliknięciem!

Przykłady sporządzania odniesień bibliograficznych w wykazie źródeł według MLA (edycja 8)

Poniżej podano przykłady sporządzania różnych typów źródeł na liście literatury według stylu MLA (edycja 8).

Książka

Książka z jednym autorem

Sienkiewicz, Henryk. Wiry. Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.

Chojnacka, Ilona. Gondola na tęczy. Grodzisk Wielkopolski, 2020.

Faulkner, William. Przypowieść. Tłumacz Ewa Życieńska, wyd. 2, Dom Wydawniczy Rebis, 2002.

Książka z dwoma autorami

Chodorowski, Marek Tomasz, i Tomasz Pernak. Dziennik czasu zarazy. Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2020.

Struzińska-Walczak, Anna, i Krzysztof Walczak. Delphi: Nauka programowania wizualno-obiektowego. Wydawnictwo W&W, 1996.

Opolski, Krzysztof, i Piotr Modzelewski. Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Wyd. 2, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2009.

Książka z trzema lub więcej autorami

Damasiewicz, Agnieszka, i in. Umowy deweloperskie. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007.

Szustak, Grażyna, i in. Innowacje w działalności banków spółdzielczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Resag, Jörg, i in. Fascynująca chemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Książka bez autora (z edytorem etc.)

Maćkiewicz, Jolanta, i Ewa Rogowska, redaktorzy. W świecie słów i znaczeń: Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Krei. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001.

Pieśń o Rolandzie. Siedmioróg, 2017.

Klanten, Robert, et al., editors. The Home Upgrade: New Homes in Remodeled Buildings. Gestalten, 2019.

Książka jest częścią (tomem) wydania wieloczęściowego

Nowak, Janusz. W pogoni za szczęściem. Wyd. 3, t. 2, Wydawnictwo Wici, 1994.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki. T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Frazier, T. M. Tyran. Wydawnictwo Kobiece, 2015.

Część książki (rozdział itp.)

Piasecka, Bogusława, i in. "Siblings – a Retrospective Analysis of Deidentification Processes". Health and Resilience, redaktorzy Tadeusz Marian Ostrowski i Iwona Sikorska, Jagiellonian UP, 2015, s. 101-16, books.google.com/books?id=OxWeCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false. Dostęp 27 lip 2020.

Czuma, Ignacy. "Wolność narodu w państwie". Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego, redaktorzy Grzegorz Radomski i in., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 143-46.

Dickson, David, and Owen Hargie. "Questioning." The Handbook of Communication Skills, edited by Owen Hargie, 3rd ed., Routledge, 2006, pp. 121-47, books.google.com/books?id=azlL5W4EJrwC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false. Accessed 15 June 2020.

Artykuł (publikacja) w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie

Śliwicki, Dominik. "Jądrowy test liniowości". Acta Universitatis Nicolai Copernici, t. 43, nr 2, 2012, s. 183-98.

Januszkiewicz, Michał. "Znak i interpretacja: Czy możliwa jest semiotyka hermeneutyczna?" Przestrzenie Teorii, nr 28, 2017, s. 129-38, doi:10.14746/pt.2017.28.5.

Fisiak, Jacek. "Język angielski w procesie globalizacji". Zeszyty Naukowe, nr 2, 2002, s. 17-20.

Artykuł w gazecie

Ponikło, Tomasz. "Wszystkie nasze dzienne zdrady: Wierność w liczbach". Tygodnik Powszechny, nr 32, 5 sie 2011, s. 13.

Dueholm, Natalia. "Impeachment: Niekończąca się telenowela". Najwyższy Czas!, nr 3/4, 2020, s. 36-37.

Gadomski, Mariusz. "Bo nazwał ich wieśniakami: Z kryminalnego archiwum". Tygodnik Zamojski, nr 9, 4-10 mar 2020, s. 15.

Strona internetowa

"Sukcesy polskich uczniów w międzynarodowych olimpiadach w 2019 r." Ministerstwo Edukacji Narodowej, 17 lip 2020, www.gov.pl/web/edukacja/sukcesy-polskich-uczniow-w-miedzynarodowych-olimpiadach-w-2019-r. Dostęp 28 lip 2020.

Morawiecki, Mateusz. "Zniszczono krzyż ku pamięci "Lalka" - ostatniego Wyklętego. To powrót do mroków naszej historii, kiedy próbowano wymazać z niej prawdziwych bohaterów. Zapewniam, że krzyż zostanie odnowiony, a to, co nie udało się komunistom i UB, nie uda się i tym razem". Twitter, 25 lip 2020, twitter.com/MorawieckiM/status/1287057764125220874. Dostęp 28 lip 2020.

Zdanowicz, Mateusz. "Cyberpunk 2077 - premiera i najważniejsze informacje". Eurogamer, 18 cze 2020, www.eurogamer.pl/articles/2020-03-26-cyberpunk-2077-premiera-i-najwazniejsze-informacje. Dostęp 28 cze 2020.

Rozprawa doktorska

Zając, Katarzyna. Algorytmy kombinatoryczne i graficzne w spektralnej klasyfikacji skończonych bigrafów oraz sieciowych systemów pierwiastków. 2018. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozprawa doktorska. MIMUW, www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/kzajac_doktorat_3.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Skrzypczak, Iwona. Hardy–type inequalities and nonlinear eigenvalue problems. 2013. University of Warsaw, Institute of Mathematics, PhD dissertation. MIMUW, www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/iwona_skrzypczak_is-dok.pdf. Accessed 28 July 2020.

Gąsiorek, Marcin. Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych. 2018. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozprawa doktorska.

Autoreferat rozprawy doktorskiej

Górny, Wojciech. Anizotropowe zagadnienia najmniejszego gradientu. 2019. Uniwersytet Warszawski, autoreferat rozprawy doktorskiej. MIMUW, www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/gorny_autoreferat.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Jelisiejew, Joachim. Schematy Hilberta punktów i ich zastosowania. 2017. Uniwersytet Warszawski, autoreferat rozprawy doktorskiej.

Materiały konferencyjne

Streszczenie raportu

Teneta, Janusz. "Optymizery mocy - nowa jakość w fotowoltaice". Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”, redaktor Kazimierz Drabczyk, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 157-60, www.dialog-pv.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty-OSTATECZNA-www.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Pieklarz, Katarzyna, i in. "Nanokompozyty chitozanowe przeznaczone na rusztowania komórkowe". V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen, Uniwersytet Łódzki, 2019, s. 75.

Ustawa, akt normatywny

Polska, Sejm. O Krajowej Administracji Skarbowej. Dz.U. 2016 poz. 1947, 16 lis 2016, isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001947/T/D20161947L.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

W sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację komorniczą. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Dz.U. 2019 poz. 2521, 23 gru 2019, isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002521/O/D20192521.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

W sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Rozporządzenie Rady Ministrów, Dz.U. 2020 poz. 1232, 10 lip 2020, isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001232/O/D20201232.pdf. Dostęp 28 lip 2020.

Preprint

Tscheuschner, Georg, et al. "Fast Confirmation of Antibody Identity by MALDI-TOF-MS Fingerprints." Preprints, 2020, www.preprints.org/manuscript/202002.0207/v1. Accessed 15 June 2020. Preprint.

Grek-Pabisowa, Iryda, et al. "Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej". iReteslaw, 2017, hdl.handle.net/20.500.12528/128. Dostęp 15 lip 2020. Preprint.

Patent

Kvist, Sten, i John Mark Lawther. Rozpuszczalny spożywczy błonnik z ziaren owsa i jęczmienia, sposób wytwarzania frakcji bogatej w β-glukan i zastosowanie tej frakcji w żywności, farmaceutykach i kosmetykach. PL1706001T3, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 31 lip 2012.

Bürstner, Markus, i Michael Früh. Stół operacyjny i sposób sterowania stołem operacyjnym. PL2991607T3, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 31 lip 2017, patents.google.com/patent/PL2991607T3. Dostęp 28 lip 2020.

KMW INC. Cathode for Thin Film Microbattery. US 20180331329 A1, United States Patent and Trademark Office, 15 Nov. 2018, patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=25&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=paste&OS=paste&RS=paste. Accessed 16 June 2020.

Standard

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności — Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. PN-EN ISO 22000:2018-08, Polski Komitet Normalizacyjny, 2018.

Jakość wody — Radon-222 — Część 1: Zasady ogólne. PN-EN ISO 13164-1:2020-07, Polski Komitet Normalizacyjny, 2020.

Space Systems — Space Debris Mitigation Requirements. ISO 24113:2019, International Organization for Standardization, 2019.

Dokument archiwalny

List nieznanej osoby. 9 lis 1946. Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/1099/0/2/51, www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/202953. Dostęp 29 lip 2020.

Ligocki, Edward. List. 1933. Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Akta Józefa Hallera, sygn. 2/341/0/1.2.2.1/17.

Lincoln, Abraham. First Inaugural Address. Mar. 1861. Library of Congress, Washington, D.C., Abraham Lincoln Papers, www.loc.gov/resource/mal.0773800/?sp=12. Accessed 15 June 2020.

Więcej o innych stylach: