Artykuł w czasopiśmie: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Styl Chicago autor-data (red. 17-ty) zakłada, że następujący szablon powinien być stosowany do odniesienia artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym w bibliografii:

Autor. Rok. "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma tom (wydanie): strony. DOI / URL.

Niektóre czasopisma internetowe nie mają ogólnej paginacji, tzn. paginacja poszczególnych artykułów rozpoczyna się od nowa, a artykułom przypisywany jest specjalny kod, tzw. eLocator. W przypadku tego typu artykułów szablon odniesienia jest nieco inny:

Autor. Rok. "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma tom (wydanie): eLocator. DOI / URL.

Jeśli tytuł czasopisma zaczyna się od artykułu gramatycznego „The” w języku angielskim, pomiń ten element w odnośniku: The Lancet NeurologyLancet Neurology.

Uwaga: W przypadku braku numeru tomu lub numeru albo jeśli w czasopiśmie jest podany miesiąc wydania, interpunkcja użyta w odsyłaczu będzie inna. Zalecamy korzystanie z internetowego generatora referencji Grafiati, ponieważ nasze algorytmy uwzględniają wszystkie niuanse referencji opisane powyżej i wiele innych.

Grafiati jest również połączone z dużą bazą metadanych czasopism Crossref, dzięki której użytkownicy mogą jednym kliknięciem wyszukiwać artykuły naukowe i dodawać odpowiednie odnośniki do swoich bibliografii.

Przykłady w bibliografii

Pełka, Marcin. 2014. "Podejście wielomodelowe w regresji danych symbolicznych interwałowych". Ekonometria, nr 4(46), 211–20. https://doi.org/10.15611/ekt.2014.4.18.

Szczepaniec, Maria. 2019. "Dowód naukowy w postępowaniu karnym". Zeszyty Prawnicze 19, nr 2 (lipiec): 187–97. https://doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.06.

Więcej o innych stylach: