Artykuł w gazecie: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Zasady sporządzania odniesienia do artykułu w gazecie zgodnie z wymogami standardu APA siódmej edycji (APA-7) w wykazie źródeł różnią się od zasad sporządzania odniesienia do artykułu w czasopiśmie.

Aby podać dane o używanym artykule prasowym w opisie bibliograficznym podaje się następujące dane: nazwiska i inicjały autorów, tytuł artykułu, nazwę gazety, rok i datę wydania gazety, tom i numer wydania (jeśli są dostępne), wykorzystane strony.

Jeśli materiał pochodzi z internetowej wersji gazety, w odniesieniu również podaje się odpowiedni adres URL.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok, data wydania). Tytuł artykułu. Nazwa gazety, numer tomu(numer wydania), strony. URL

Przykłady sporządzania

Tunia, P. (2020, 12 marca). Karczewski: Marszałek zachowuje się nonszalancko. Gazeta Polska Codziennie, (2580), 6.

Łysiak, T. (2020, 8 kwietnia). Krzyż morowy. Potęga „karawaki”. Gazeta Polska, (15), 14.

Więcej o innych stylach: