Standard: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Aby odwołać się do normy według Chicago Style – przypisy i bibliografia (wyd. 17), należy podać następujące dane: tytuł organizacji, która opracowała normę (jeśli organizacja jest jednocześnie wydawcą normy, jej nazwę podaje się dwukrotnie). w źródle), tytuł normy, kod i numer normy, miasto, wydawnictwo i rok.

W przypadku standardu dostępnego online należy również podać adres URL. Data dostępu jest dodawana do odniesienia, jeżeli data publikacji jest nieznana.

Wzór odniesienia w bibliografii:

Organizacja. Tytuł. Kod i numer normy. Miasto: Wydawca, rok.

W uwagach tytuł normy umieszcza się na początku w miejscu organizacji.

Pełny przypis:

Tytuł, kod i numer (Miasto: Wydawca, rok), numer cytowanej strony.

Krótki przypis:

Tytuł, numer cytowanej strony.

Przykłady odniesień w bibliografii

Polski Komitet Normalizacyjny. Światło i oświetlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. PN-EN 12665:2018-08. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2018.

Przykłady przypisów

1. Światło i oświetlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia, PN-EN 12665:2018-08 (Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2018), 8.

2. Światło i oświetlenie, 8.

Więcej o innych stylach: