Raport organizacyjny: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Raporty organizacyjne odgrywają ważną rolę w praktykach handlowych podmiotów gospodarczych i ogólnie w środowisku instytucjonalnym kraju. Raporty te to oficjalne dokumenty pisemne zawierające cenne informacje o konkretnej firmie, podmiocie lub organizacji: jej wynikach, osiągnięciach w poszczególnych kierunkach, agendzie, propozycjach itp. W skali globalnej szczególnie ważne są raporty organizacji międzynarodowych.

Aby utworzyć odniesienie bibliograficzne do raportu organizacyjnego dostępnego online zgodnie ze stylem cytowania Harvard, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł raportu Rodzaj i/lub numer raportu [online]. Miasto: Wydawca. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: doi: DOI

Uwaga:

  • Pole „Rodzaj i / lub numer raportu” jest używane, gdy cytowany dokument zawiera te dane. Pole można wypełnić szczegółami, takimi jak „Nr 758/AR”, „NIH Publication No. 20-mh-8138” itp.
  • Autorem raportu może być zarówno autor zbiorowy, jak i indywidualny. Więcej informacji na temat cytowania różnych typów autorów w systemie odniesienia Harvard można znaleźć tutaj.
  • Jeśli organizacja jest jednocześnie autorem i wydawcą raportu, w odnośniku dwukrotnie podaje się jej nazwę.

W przypadku raportu organizacyjnego dostępnego online pod adresem URL bez DOI, zmodyfikuj odpowiedni element odniesienia bibliograficznego w następujący sposób:

Dostępny w: URL

Zobacz, jak wskazać DOI i adresy URL w tym artykule.

Aby odwołać się do wersji drukowanej raportu, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł raportu Rodzaj i/lub numer raportu. Miasto: Wydawca.

Przykłady odniesień w bibliografii

Urząd Komunikacji Elektronicznej, (2019). Raport o stanie rynku pocztowego w 2019 roku [online]. Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej. [Dostęp 19.01.2021]. Dostępny w: https://www.uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-pocztowego-w-2019-roku,322.html

Bosworth, S. J. i Snower, D. J., (2021). Technological advance, social fragmentation and welfare IZA DP No. 14042 [online]. Bonn: IZA – Institute of Labor Economics. [Dostęp 19.01.2021]. Dostępny w: https://www.iza.org/publications/dp/14042/technological-advance-social-fragmentation-and-welfare

Więcej o innych stylach: