Patent: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Chicago Style – przypisy i bibliografia (wyd. 17) wymaga podania następujących elementów przy odwoływaniu się do patentu: autor patentu (wynalazca), tytuł, kraj, numer patentu, data złożenia wniosku i data patentu zostało wydane.

W przypadku patentu dostępnego w Internecie adres URL, pod którym można go znaleźć, znajduje się na końcu odniesienia.

Chicago Manual of Style nie wymaga cytowania instytucji, która wydała patent.

Wzór odniesienia w bibliografii:

Autor. Tytuł. Patent kraj Numer patentu, zarejestrowany Data aplikacji i wydany Data publikacji. URL.

Wzór pełnego przypisu:

Autor, Tytuł, patent kraj Numer patentu, zarejestrowany Data aplikacji i wydany Data publikacji, numer cytowanej strony, URL.

Szablon krótkiego przypisu:

Autor, Tytuł, numer cytowanej strony.

Przykład odniesienia w bibliografii

Olszewski, Witold, i Paweł Pietraszek. Separator lamelowy wielostrumieniowy dwustopniowy. Patent polski PL235975B1, zarejestrowany 1.09.2018 i wydany 16.11.2020. https://patents.google.com/patent/PL235975B1/.

Przykłady przypisów

Witold Olszewski i Paweł Pietraszek, Separator lamelowy wielostrumieniowy dwustopniowy, patent polski PL235975B1, zarejestrowany 1.09.2018 i wydany 16.11.2020, 3, https://patents.google.com/patent/PL235975B1/.

2. Olszewski i Pietraszek, Separator lamelowy wielostrumieniowy dwustopniowy, 3.

Więcej o innych stylach: