Jak sformatować stronę bibliograficzną w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Styl Chicago autor-data (wyd. 17) określa następujące zasady umieszczania i zamawiania odnośników w bibliografii:

  1. Cytaty w bibliografii należy uporządkować alfabetycznie.
  2. W przypadku kilku cytatów z tego samego pierwszego autora umieść najpierw odniesienie, w którym ta osoba jest jedynym autorem. Pozostałe źródła z tym autorem są posortowane alfabetycznie według nazwisk kolejnych autorów.
  3. Jeśli bibliografia zawiera wiele prac tego samego autora, należy je uporządkować chronologicznie od najstarszych do najnowszych, w przeciwieństwie do stylu przypisy i bibliografia, gdzie w tym przypadku obowiązuje sortowanie alfabetyczne. Podaj nazwisko autora tylko w pierwszym cytacie i zamień je na trzy długie kreski w kolejnych cytatach. Zasada ta dotyczy również redaktorów, kompilatorów czy tłumaczy, jeśli ich nazwiska są podane na początku odnośnika (nie pomijaj elementów wyznaczających role takich osób odpowiedzialnych: red., komp. itp.).
  4. W przypadku wielu prac tego samego autora opublikowanych w tym samym roku należy dodać minusułkę łacińską od „a” do „z” do wartości roku każdego takiego źródła, aby je rozróżnić i uporządkować cytaty w kolejności alfabetycznej według tytułu.

The Chicago Manual of Style nie zawiera żadnych wyraźnych zaleceń dotyczących formatowania strony bibliograficznej (wcięcia, odstępy, marginesy, czcionki itp.); dlatego skontaktuj się ze swoim korepetytorem lub przeczytaj wymagania czasopisma, do którego przesyłasz swój artykuł, aby uzyskać więcej informacji.

Aby uniknąć ręcznego porządkowania źródeł na liście odniesień, opracowaliśmy opcję „Sortuj według stylu cytowania”, która porządkuje bibliografię zgodnie z zasadami opisanymi powyżej i innymi niuansami stylu Chicago autor-data (i wszystkich innych stylów cytowań dostępnych w naszej witrynie internetowej). Każda bibliografia utworzona na stronie Grafiati zostanie posortowana i uporządkowana zgodnie ze wszystkimi zasadami: wystarczy skopiować i wkleić ją do swojej pracy lub pobrać jako dokument .docx.

Przykład uporządkowanej bibliografii

Andrzejewski, Jerzy. 1980a. Ashes and diamonds. Harmondsworth, Eng: Penguin Books.

———. 1980b. Złoty lis: Niby gaj. Kraków: Wydawn. Literackie.

Bińczyk, Ewa. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

———. 2018. Epoka człowieka: Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rieger, Janusz A., red. 2004. Dawna i współczesna polszczyzna na Kresach. Warszawa: Semper.

———. 2018. Atlas ukraińskich gwar nadsańskich. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej o innych stylach: