Dokument archiwalny: jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Cytowanie dokumentów i materiałów archiwalnych zgodnie z wymogami Chicago Style odbywa się głównie za pomocą notatek: zawierają one wszystkie dane dotyczące odpowiedniego dokumentu: autor, tytuł, data powstania, miasto i nazwa archiwum, zbiór oraz dane lokalizacji w archiwum. W przypadku dokumentu archiwalnego dostępnego online podany jest również adres URL.

Odsyłacz bibliograficzny zawiera natomiast jedynie nazwę zbioru lub autora dokumentu, nazwę archiwum oraz miasto, w którym się ono znajduje.

Tytuł dokumentu archiwalnego jest umieszczony w cudzysłowie, jeśli jest dokładny i odpowiada tytułowi podanemu na dokumencie. Wszystkie tytuły opisowe podano bez cudzysłowów.

Wzór odniesienia w bibliografii:

Kolekcja / Autor. Nazwa archiwum, Miasto.

Wzór pełnego przypisu:

Autor, "Tytuł", data dokumentu, lokalizacja dokumentu w archiwumKolekcja, Nazwa archiwum, Miasto, numer cytowanej strony (jeśli jest dostępna), URL.

Szablon krótkiego przypisu:

Autor, "Tytuł", data dokumentuKolekcja, numer cytowanej strony (jeśli jest dostępna).

Przykłady odniesień w bibliografii

Archiwum Franciszka Ślusarczyka. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Rzeszów. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/19772992.

Zbiór Zygmunta Glogera. Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3100281.

Przykłady przypisów

1. Delegatura Departamentu Wojskowego N.K.W. Rzeszów (Album superarbitrowanych Legionistów), 1914–1938, 59/526/0/-/7, Archiwum Franciszka Ślusarczyka, Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Rzeszów, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/19772992.

2. "Replika na Gazety Warszawskie z Werony listopad 1713", 1713, 29/678/0/13/782, Zbiór Zygmunta Glogera, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3100281.

3. Delegatura Departamentu Wojskowego N.K.W. Rzeszów, 1914–1938, Archiwum Franciszka Ślusarczyka.

4. "Replika na Gazety Warszawskie z Werony listopad 1713", 1713, Zbiór Zygmunta Glogera.

Więcej o innych stylach: