Oprogramowanie / aplikacja mobilna: jak cytować według stylu APA (ed. 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Styl APA traktuje oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne jako specyficzne rodzaje oprogramowania i wymaga uwzględnienia odpowiednich podstawowych szczegółów dotyczących takich źródeł w opisie bibliograficznym. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko autora (dość często nazwę organizacji lub firmy, która opracowała oprogramowanie), tytuł oprogramowania, nazwę wydawcy oraz wersję lub edycję programu.

Jak sporządzić opis bibliograficzny

Aby zacytować oprogramowanie zgodnie z wymogami stylu APA, postępuj zgodnie z poniższym szablonem:

Autor(zy). (Data). Tytuł (Wersja) [Oprogramowanie komputerowe]. Wydawnictwo. URL

W przypadku aplikacji mobilnej użyj tego samego szablonu, ale odpowiednio zmień opis typu źródła w nawiasach kwadratowych:

Autor(zy). (Data). Tytuł (Wersja) [Aplikacja mobilna]. Wydawnictwo. URL

Jeśli wydawca jest taki sam jak autor oprogramowania, należy pominąć element Wydawnictwo w opisie.

Jeśli oprogramowanie lub aplikacja mobilna były dostępne online, dodaj adres URL na końcu.

Przykłady opisów bibliograficznych

Cockos Incorporated. (2023). Reaper (Wersja 7.02) [Oprogramowanie komputerowe]. https://www.reaper.fm/download.php

Trello, Inc. (2023). Trello: Organize anything! (Wersja 2023.15) [Aplikacja mobilna]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/trello-organize-anything/id461504587

Więcej o innych stylach: