Patent: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Zgodnie z zasadami stylu Chicago autor-data (wyd. 17), w odniesieniu do patentu należy uwzględnić następujące elementy: autorzy (wynalazcy) patentu, jego tytuł i numer, kraj oraz daty zgłoszenia i publikacji patentu patent. Zamów te elementy zgodnie z poniższym szablonem:

Autor. Rok publikacji. Tytuł patentu. Patent kraj numer patentu, zgłoszony Data złożenia i wydany Data wydania.

W przypadku dokumentów online dodaj na końcu cytatu adres URL, pod którym są one dostępne.

Uwaga: W przeciwieństwie do innych typów źródeł, tytuły patentów są zapisywane bez kursywy i bez cudzysłowów w odsyłaczach bibliograficznych.

Przykład w bibliografii

Olszewski, Witold, i Paweł Pietraszek. 2020. Separator lamelowy wielostrumieniowy dwustopniowy. Patent polski PL235975B1, zgłoszony 1.09.2018 i wydany 16.11.2020. https://patents.google.com/patent/PL235975B1/.

Więcej o innych stylach: