Przykłady sporządzania odniesień według APA (edycja 7) w wykazie używanych źródeł

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

W artykule przedstawiono przykłady odniesień bibliograficznych w stylu APA (edycja 7) dla wszystkich typów źródeł dostępnych w serwisie Grafiati. Aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące odwoływania się do poszczególnych typów źródeł na liście odniesień, zobacz odpowiednie artykuły:

Automatyczne sporządzanie odniesień według APA (edycja 7) online

Standard APA siódmej edycji (APA-7) określa wymagania dotyczące rejestracji odniesień w tekście i poza tekstem, sporządzania wykazu źródeł. APA publikuje zasady sporządzania opisów bibliograficznych do wielu różnych źródeł. Korzystając z usługi online «Grafiati» możesz automatycznie tworzyć bibliografie i odniesienia do źródeł w stylu APA, bez badania wymagań normy. Aby rozpocząć sporządzanie wykazu bibliograficznego zgodnie z APA-7, przejdź do strony głównej witryny i wybierz APA z listy stylów cytowania. Następnie znajdź żądany typ źródła w odpowiednim menu i wypełnij sugerowane formularze. Następnie możesz rozwinąć i pogłębić listę i przekonwertować ją na inne style cytowania.

Przykłady sporządzania odniesień bibliograficznych w wykazie źródeł według APA (edycja 7)

Książka

Książka z jednym autorem

Stefańczyk, J. (2018). Mały robaczek i Chaosik. Dzika Małpa.

Polender, A. (2001). Pojedynek z nerwicą (wyd. 3). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sienkiewicz, H. (2001). Janko muzykant. Wydawnictwo Zielona Sowa. (Oryginał został opublikowany w 1879 r.)

Szekspir, W. (1995). Romeo i Julia (J. Paszkowski, Tłum.). Sternik. (Oryginał został opublikowany ok. 1591–1595 r.)

Domingo, R. (2018). Roman law: An introduction. Routledge.

Książka z dwoma autorami

Liberska, H., & Matuszewska, M. (2011). Model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Difin.

Fiszer, J. M., & Czasak, M. (2019). Trójkąt Weimarski: Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki.

Książka z liczbą autorów od trzech do dwudziestu

Kot, J., Lypchuk, V., Radowicz, J., & Sztorc, M. (2019). Międzyorganizacyjne relacje w procesach zarządzania: Formy - marketing - zachowania strategiczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.

Zajączkowski, K., Kędzierska, J., & Pankiewicz, K. (2019). Unia Europejska a rynki wschodzące (B. Górka-Winter, Red.). Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce.

Bobiński, W., Bukowska, L., Czarniecka-Rodzik, Z., Horwath, E., Kiełb, K., & Nosowska, D. (2020). Egzamin ósmoklasisty: Język polski: Repetytorium (wyd. 3). Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Cyfert, S., Kraśniak, J., Malewska, K., Roszyk-Kowalska, G., & Stańda, A. (2019). Organizacja i zarządzanie: Studia przypadków (K. Malewska & G. Roszyk-Kowalska, Red.). Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Książka z ponad dwudziestoma autorami

Kabała , C., Charzyński, P., Chodorowski, J., Drewnik, M., Glina, B., Greinert, A., Hulisz, P., Jankowski, M., Jonczak, J., Łabaz, B., Łachacz, A., Marzec, M., Mazurek, R., Mendyk, Ł., Musiał, P., Musielok, Ł., Smreczak, B., Sowiński, P., Świtoniak, M., … Waroszewski, J. (2019). Systematyka gleb Polski (wyd. 6). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb; Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zobacz także ten artykuł, aby zapoznać się ze szczegółami cytowania autorów zgodnie z wymogami APA.

Książka bez autora (z edytorem)

Jarocki, T. (Red.). (2019). Współczesne zagrożenia społeczne: Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Sabaciński, M., & Trzciński, M. (Red.). (2019). Meandry ochrony dziedzictwa kultury: Aspekty prawnokarne i kryminalistyczne. Narodowy Instytut Dziedzictwa.

An, H. S., & Jenis, L. G. (Eds.). (2006). Complications of spine surgery: Treatment and prevention. Lippincott Williams & Wilkins.

Tom (część wydania wielotomowego)

Polak, M. (2019). Mówi Bóg i jego święci (T. 1). Wydawnictwo Salwator.

Stachewicz, K. (2019). Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości: Prolegomena do filozofii mistyki: T. 1. Filozofia doświadczenia mistycznego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny.

Część książki (rozdział itp.)

Brzeziński, J., & Kowalik, S. (2011). Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej. W E. Słabińska & I. Ciosek (Red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym (s. 314–364). Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Domachowski, W. (2019). Społeczne i kulturowe uwarunkowania patologii. W H. Sęk (Red.), Społeczna psychologia kliniczna (wyd. 4, s. 162–186). PWN.

Lencioni, R., Crocetti, L., Bozzi, L., & Cioni, D. (2009). Image-guided radiofrequency ablation: Techniques and results. In A. Adam & P. R. Mueller, Eds., Interventional radiological treatment of liver tumors (pp. 148–166). Cambridge University Press.

Słownik / Encyklopedia

PWN. (b. d.). Słownik języka polskiego PWN. Pobrane 18 listopada 2022 z https://sjp.pwn.pl/

Hasło w słowniku / Hasło w encyklopedii

PWN. (b. d.). Bardzo. W Słownik języka polskiego PWN. Pobrane 18 listopada 2022 z https://sjp.pwn.pl/szukaj/bardzo.html

Artykuł (publikacja) w czasopiśmie

Artykuł w czasopiśmie

Burnagiel, Т. K. (2014). Komentarz leksykograficzny do frazeologizmu mój cyrk, moje małpy. Kwartalnik Językoznawczy, 19(3), 1–8. https://doi.org/10.14746/kj.2014.3.1

Świątek, M., & Śliwiński, M. (2016). Analiza biochemicznych wskaźników obróbki termicznej mleka i produktów mleczarskich. Innowacyjne Mleczarstwo, 4(1), 7–15. https://innowacyjnemleczarstwo.pl/wp-content/uploads/2019/08/16-01-02.pdf

Adamicki, F. (2019). Rozwój nauk ogrodniczych w Skierniewicach. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa, 27, 5–16. http://www.inhort.pl/files/wydawnictwa/zeszyty_IO/ZNIO_27_2019/01_Adamicki.pdf

Artykuł w gazecie

Piekara, J. (2020, 6–12 marca). Wirus strachu. Warszawska Gazeta, (10), 43.

Supłacz, J. (2007, 2–8 lutego). PKO BP w stronę wartości. Gazeta Finansowa, (5), 22.

Strona internetowa

Uniwersytet Warszawski. (2017, 20 czerwca). NKN w Warszawie. https://www.uw.edu.pl/nkn-w-warszawie/

Wikliński, T. (2016, 21 lipca). A gdyby tak rzucić wszystko i polecieć w… Himalaje? Medium po polsku. https://medium.com/polish/annapurnacircuitrek-52cc06e9dc72

TwojaPogoda.pl. (b. d.). Pruszków. Pobrane 21 lipca 2020 z https://www.twojapogoda.pl/prognoza-polska/mazowieckie-pruszkow/

Zupa dyniowa z parmezanowymi grzankami. (b. d.). Kwestia Smaku. https://www.kwestiasmaku.com/przepis/zupa-dyniowa-z-parmezanowymi-grzankami

Wpis na blogu

Kofalt, D. (2023, 15 maja). APA Style JARS for high school students. APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/jars-high-school-students

Wideo online

Wydawnictwo Dwie Siostry. (2019, 3 września). "Jak powstaje książka" — film stworzony na warsztatach animacji w Księgarni Dwie Siostry [Wideo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

Podcast

Semaan, K. (Gospodarz). (2023, 21 grudnia). Technologie w obronie klimatu (Sezon 3, nr 20) [Odcinek podcastu audio]. W Zielony Ład. Polskie Radio. https://podcasty.polskieradio.pl/track/fed5d6f6-9557-489c-bc55-0c4576c8bbe2

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak cytować całe podcasty i odcinki podcastów w stylu APA (ed. 7), zobacz ten artykuł.

Oprogramowanie / aplikacja mobilna

The Tor Project, Inc. (b. d.). Tor browser (Wersja 13.0.1) [Oprogramowanie komputerowe]. https://www.torproject.org/download/

Gra wideo / gra komputerowa

New World Computing. (1996). Heroes of might and magic II [Gra wideo]. The 3DO Company.

Obraz

Skałuba, A. (2017). Leniwa niedziela [Zdjęcie]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/andrzej-skaluba/33862672933/

Post w mediach społecznościowych

Piątek, K. [@pjona9official]. (2021, 14 czerwca). Choć dziś w innej roli, to zawsze z Wami! 👊 Spełniajcie marzenia! 🇵🇱⚽ #Euro2020 #ReprezentacjaPolski #ŁączmySię [Dołączono obraz] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/pjona9official/status/1404457645348642818

Rozprawa doktorska, praca magisterska

Nowicki, M. (2015). Opracowanie nowych metod programowania równoległego w Javie w oparciu o paradygmat PGAS (Partitioned Global Address Space) [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski]. Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego. https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3718

Borgulat, A. (2017). Ekofizjologiczne zróżnicowanie wybranych populacji Vaccinium vitis-idaea (L.) oraz Vaccinium myrtillus (L.) w strefie oddziaływania emisji przemysłowych. [Rozprawa doktorska, Uniwersytet Śląski]. RE-BUŚ. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/5791/1/Borgulat_Ekofizjologiczne_zroznicowanie_wybranych_populacji_Vaccinium_vitis_idaea.pdf

Toro, C. A. (2016). Photoactive roadways: Laboratory, field and modeling insight on the impact of photocatalytic paving materials on urban tropospheric chemistry (Publication No. 10139527) [Doctoral dissertation, Washington State University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1805096773.html?FMT=AI

Aragon, L. (2003). Factors to consider when selecting paraprofessionals for participation in a teacher preparation program [Unpublished doctoral dissertation]. University of Colorado at Denver.

Materiały konferencyjne

Streszczenie raportu

Iwan, A. (2020). Fotowoltaika organiczna w aspekcie zasad Zielonej Chemii. W K. Drabczyk (Red.), Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” (s. 83–87). Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. http://www.dialog-pv.pl/wp-content/uploads/2018/04/abstrakty-OSTATECZNA-www.pdf

Krakowiak, M. (2016). Trudności i zagrożenia polskiej rodziny lat sześćdziesiątych XX wieku w ankietach „Życia Warszawy”. W E. Jurczyk-Romanowska, A. Marcinkiewicz-Wilk & J. Gulanowski (Red.), Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne: Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń (s. 71). Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki. https://www.bib.irb.hr/817798/download/817798.Ksiga_Abstraktw.pdf

Kuk, E., Kuk, M., & Łaciak, M. (2019). Ocena ryzyka magazynowania paliw ciekłych w zbiornikach naziemnych wywołanego działaniem czynników atmosferycznych. W P. Borkowski, E. Guźla, D. Siwiec & K. Czerwińska (Red.), Bezpieczeństwo energetyczne: Filary i perspektywa rozwoju (s. 26). Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

Ustawa, akt normatywny

Zobacz ten artykuł, aby zapoznać się ze szczegółami cytowania ustaw zgodnie z wymogami APA.

Zgodnie z normami APA (Stany Zjednoczone)

Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990). https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm

Z zastrzeżeniem wymagań „The Bluebook”

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Dz. U. 2013 nr 24 poz. 1650 (2019) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. 2018 poz. 936 (2020) (Polska). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000936

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym Dz.U. 2019 poz. 1004 (2019). http://bip.krakow.wsa.gov.pl/246/rozporzadzenie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-27-maja-2019-r-w-sprawie-sposobu-postepowania-z-aktami-spraw-sadowoadministracyjnych-w-wojewodzkich-sadach-administracyjnych-i-naczelnym-sadzie-administracyjnym.html

Zgodnie z lokalnymi zaleceniami

Przykład rekomendacji Centralnego Uniwersytetu w Bogocie:

Congreso de los Estados Unidos de Colombia. (1873, 26 de mayo). Ley 84 de 1873. Código civil de los Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial n.º 2867. http://bit.ly/2Ny4HA0

Przykład zalecenia James Cook University dotyczącego prawa australijskiego:

Anti‑Money Laundering and Counter‑Terrorism Financing Act 2006 (Cth) pt 3.

Sprawa sądowa

Zgodnie z normami APA (Stany Zjednoczone)

Gangi Seafood, Inc. v. Adt SEC. Services, Inc., 353 F. Supp. 2d 710 (E.D. La. 2004). https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/353/710/2385530/

Zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak cytować sprawy sądowe innych krajów.

Raport organizacyjny

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. (2011). Raport z badania poważnego wypadku zaistniałego w dniu 13 lipca 2010 r. o godz. 09.12 na szlaku Kępice – Korzybie w torze nr. 1 w km 151.835 linii 405 obszar zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie (Nr PKBWK/1/2011). https://www.gov.pl/attachment/b68489e8-6b93-4b48-b1e5-8710bc0234b9

Preprint

Preprint opublikowany w repozytorium online

Zhou, W. (2019). Preparation and thermodynamic analysis of the porous functionally graded bolted joint. engrXiv. https://doi.org/10.31224/osf.io/bvhzc

Brooks, P., & Kempe, V. (2018). More is more in language learning: Reconsidering the less-is-more hypothesis. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/5wfh9

Niepublikowany rękopis

Nowak, J. (2020). Fonetyka języka francuskiego w Kamerunie [Manuskrypt został przesłany do publikacji]. Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku.

Patent

Weindich, J., & Kozłowski, R. (2013). Kształtownik tłoczony, a zwłaszcza kij wędzarniczy, oraz sposób jego wytwarzania (Patent polski nr 215373). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Fortuniak, W., Chojnowski, J., Słomkowski, S., Pospiech, P., Mizerska, U., & Kurjata, J. (2018). Sposób wytwarzania usieciowanych mikrosfer polisiloksanowych (Patent polski nr 230304). Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Standard

Polski Komitet Normalizacyjny. (2009). Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym (PKN-C-1:2011).

International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety (ISO Standard No. 45001).

Dokument archiwalny

[Pierwsza strona umowy o pracę między Władysławem Grabskim a Stanisławem Wojciechowskim]. (1920, 15 lipca). Akta Władysława Grabskiego (Sygn. 11), Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Polska.

Kraszewski, J. I. (1883, 2 września). [List do Walerego Rzewuskiego w sprawie wystawienia pomnika Mickiewicza]. Archiwum rodziny Bartoszewiczów (Sygn. 3145, S. 7), Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódź, Polska.

[Zwolnienie lekarskie Stefanii Wojtyły wystawione przez lekarza Szpitala Miejskiego w Bielsku Edmunda Wojtyłę]. (1932, 8 maja). APK Bielsko (Zesp. 13/748, Sygn. 264), Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice, Polska.

Mann Borgese, E. (1959). Only the pyre. Elisabeth Mann Borgese fonds, MS-2-744 (Box 129, Folder 1), Dalhousie University Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Tekst religijny

Koran (J. Bielawski, Tłum.). (1986). Państwowy Instytut Wydawniczy.

Więcej o innych stylach: