Preprint: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Standard Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego APA-7 zawiera zasady sporządzania preprintów, publikowane w wyspecjalizowanych repozytoriach internetowych, witrynach rządowych i osobistych itd. Takie publikacje są uznawane za nieformalnie opublikowane. Aby sporządzić odniesienie do takiego preprintu w wykazie wykorzystanych źródeł zgodnie ze standardem APA (wyd. 7), w opisie bibliograficznym należy podać dane autora (autorów), rok powstania, nazwę preprintu, nazwę repozytorium internetowego, w którym jest on dostępny oraz odpowiedni adres DOI lub URL.

Jeśli chcesz zacytować niepublikowany rękopis, podaj dane autorów, rok napisania, tytuł rękopisu z odpowiednim oznaczeniem („Rękopis przesłany do druku”, „Rękopis w przygotowaniu”, „Niepublikowany rękopis”) oraz, jeśli jest dostępne, odpowiednie źródło (np. wydział uczelni).

Uwaga: tytułu czasopisma, do którego podano rękopis, nie podaje się w odniesieniu bibliograficznym.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Preprint opublikowany w repozytorium online

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Nazwa preprintu. Repozytorium. DOI lub URL

Przykłady sporządzania:

Jagdhuber, R., & Rahnenführer, J. (2020). Implications on feature detection when using the benefit-cost ratio. arXiv. https://arxiv.org/abs/2008.05163

Bartley, D. (2020). Comparison of zeroth-order deterministic local and delay pandemic models. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.08.05.20162164

Niepublikowany rękopis

Podstawowy szablon projektu:

Dane autora (autorzy). (Rok). Nazwa rękopisu [Status]. Źródło (wydział uniwersytetu itp.).

Przykłady sporządzania:

Komorowski , J. (2020). Nowe trendy w prawie cywilnym [Manuskrypt został przesłany do publikacji]. Wydział prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Więcej o innych stylach: