Streszczenie konferencji: jak cytować w stylu chicagowskim – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Chicago Manual of Style traktuje streszczenie w materiałach konferencyjnych jako rozdział redagowanej książki, w związku z czym dla obu typów źródeł stosowane są dość podobne wzorce odniesienia.

Wzór odniesienia w bibliografii:

Autor. "Tytuł streszczenia". W Tytuł materiałów konferencyjnych, redaktor Redaktor, strony. Miasto wydania: Wydawca, rok.

Wzór pełnego przypisu:

Autor, "Tytuł streszczenia", w Tytuł materiałów konferencyjnych, red. Redaktor (Miasto wydaniaWydawcarok), numer cytowanej strony.

Szablon krótkiego przypisu:

Autor, "Tytuł streszczenia", numer cytowanej strony.

W przypadku streszczenia konferencji opublikowanego w Internecie dodaj adres URL na końcu odniesienia; w takim przypadku należy podać również datę ostatniego przeglądania streszczenia, jeżeli data publikacji nie jest znana.

Jeśli chcesz zacytować całość materiałów konferencyjnych bez żadnego streszczenia, skorzystaj z formularza odsyłacza do książki na naszej stronie internetowej.

Przykłady odniesień w bibliografii

Garbarczyk, Justyna, i Filip Czechowski. "Psychologiczny aspekt rachunkowości, jako możliwość oddziaływania na odbiorcę informacji". W Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, redaktorzy Ewa Śnieżek, Filip Czechowski i Sylwia Doroba, 105–13. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Przykłady przypisów

1. Justyna Garbarczyk i Filip Czechowski, "Psychologiczny aspekt rachunkowości, jako możliwość oddziaływania na odbiorcę informacji", w Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej, red. Ewa Śnieżek, Filip Czechowski i Sylwia Doroba (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016), 109.

2. Garbarczyk i Czechowski, "Psychologiczny aspekt rachunkowości", 109.

Więcej o innych stylach: