Preprint: jak cytować w stylu Chicago – autor-data (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Słowo „preprint” może oznaczać wiele rodzajów źródeł, które mają zostać opublikowane. Najczęściej są to przedruk książki i przedruk artykułu w czasopiśmie naukowym.

Aby odwołać się do wstępnego druku książki (książka już przesłana do publikacji, ale jeszcze nie wydrukowana) zgodnie z zasadami stylu Chicago autor-data (wyd. 17), użyj następującego szablonu:

Autor. Wysłany do publikacji. Tytuł. Miasto: Wydawca.

W tym przypadku w miejsce roku zostaje wstawiona kombinacja słów „Wysłany do publikacji”, ponieważ rok publikacji nie jest jeszcze znany.

Przedruki artykułów naukowych są często publikowane w specjalistycznych bazach danych, w których można je przeczytać lub przejrzeć. Aby odwołać się do takiego źródła w bibliografii, użyj następującego szablonu:

Autor. Rok publikacji w bazie danych. "Tytuł". Preprint. URL lub nazwa bazy danych.

Przykład w bibliografii

Deya, Parijat, Tobias Hansena, and Mykola Shpot. 2020. "Operator Expansions, Layer Susceptibility and Two-Point Functions in BCFT". Preprint. https://arxiv.org/pdf/2006.11253.pdf.

Więcej o innych stylach: