Standard: jak cytować według stylu MLA (edycja 8)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu MLA 8 i 9

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Styl cytowania MLA (edycja 8) nie przewiduje osobnych zasad bibliograficznego zapisu standardów. Jednak ogólne zasady tworzenia odniesień według MLA i zaleceń uniwersyteckich dotyczących prawidłowego wprowadzania takich źródeł do bibliografii pozwalają określić główne elementy potrzebne do sformułowania odniesień do standardów: organizacja, która opracowała standard, nazwa standardu, kod (numer) standardu, wydawnictwo, data (rok) wydania, a także adres URL i data pobrania, jeśli autor wykazu źródeł odwołuje się do internetowej wersji standardu.

Jeśli standard został opracowany i opublikowany przez tę samą organizację, w odniesieniu bibliograficznym jest wskazana tylko jako wydawnictwo, a informacje o autorze nie są podawane.

Jak sporządzać w wykazie źródeł

Szablon projektu:

Organizacja. Nazwa. Kod standardu, Wydawnictwo, rok wydania, URL. Dostęp data pobrania.

Przykłady sporządzania źródeł:

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych — Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN 15269-1:2019-07/AC:2020-06, Polski Komitet Normalizacyjny, 2020.

Dentistry — Powered Toothbrushes — General Requirements and Test Methods. ISO 20127:2005, ISO, 2005.

Więcej o innych stylach: