Słownik / encyklopedia: jak cytować według stylu APA (edycja 7)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu APA 7 i 6

Wybierz rodzaj źródła:

Zasady ogólne

Słownik / encyklopedia

Styl APA (wyd. 7) traktuje słowniki, encyklopedie, tezaurusy i inne podobne typy źródeł jako wydania książkowe. W związku z tym odniesienie bibliograficzne do słownika, encyklopedii itp. powinno przebiegać według tego samego schematu, co odniesienie do książki i zawierać nazwisko autora, rok wydania, tytuł i wydawcę, a także, w stosownych przypadkach, redaktorów, numer wydania, adres URL i inne szczegóły.

Podstawowy szablon do cytowania słownika/encyklopedii:

Autor(zy). (Rok). Tytuł ownika. Wydawnictwo.

Uwaga! Jeśli korzystasz z elektronicznej kopii słownika drukowanego dostępnego online, dodaj adres URL do odniesienia.

Uwaga! Jeśli korzystasz ze słownika internetowego, który jest aktualizowany, podaj datę pobrania oprócz adresu URL zgodnie z opisem w tym artykule.

Hasło w słowniku / hasło w encyklopedii

Hasło w słowniku wyjaśniające słowo lub artykuł w encyklopedii jest częścią większego wydania książkowego. Dlatego też, zgodnie z wymogami stylu APA (wyd. 7), odniesienia bibliograficzne do takich źródeł powinny mieć taki sam szablon jak rozdział w książce:

Autor(zy). Tytuł hasła. W Redaktor(zy) (Red.), Tytuł ownika (s. strony). Wydawnictwo.

Uwaga! Jeśli cytujesz hasło ze słownika/encyklopedii online, który jest aktualizowany lub modyfikowany, podaj w odnośniku nie tylko adres URL, ale także datę pobrania. Zobacz więcej tutaj.

Zobacz ten artykuł, aby zapoznać się z zasadami nadawania nazwisk autorów, redaktorów i innych współtwórców w stylu APA.

Przykłady sporządzania

Słownik, encyclopedia

Pomykało, W. (Red.). (1996). Encyklopedia pedagogiczna. Fundacja Innowacja.

PWN. (b. d.). Słownik języka polskiego PWN. Pobrane 17 listopada 2022 z https://sjp.pwn.pl/

Hasło w słowniku, hasło w encyklopedii

Obuchowska, I. (1996). Agresja. W W. Pomykało (Red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 6–9). Fundacja Innowacja.

PWN. (b. d.). Chłopak. W Słownik języka polskiego PWN. Pobrane 17 listopada 2022 z https://sjp.pwn.pl/slowniki/chłopak.html

Więcej o innych stylach: