Rozprawa (praca dyplomowa): jak cytować w stylu Chicago – przypisy i bibliografia (wyd. 17)?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Chicago 17 i 16

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Cytowanie rozpraw, prac magisterskich itp. Zgodnie z wymogami The Chicago Manual of Style jest specyficzne ze względu na specyfikę tego typu źródła. W związku z tym odniesienie bibliograficzne powinno obejmować uczelnię odpowiedzialną za przygotowanie i obronę pracy oraz rodzaj pracy. Tytuł rozprawy umieszczony jest w cudzysłowie. Użyj następujących szablonów dla odniesień:

Odniesienie w bibliografii:

Autor. "Tytuł". Rodzaj pracy, Uniwersytet, rok. URL.

Pełny przypis:

Autor, "Tytuł" (rodzaj pracy, Uniwersytet, rok), numer cytowanej strony, URL.

Krótki przypis:

Autor, "Tytuł", numer cytowanej strony.

W przypadku rozprawy opublikowanej w Internecie dozwolone jest wskazanie bazy danych, z której jest ona udostępniana oraz jej numer publikacji w bazie danych zamiast adresu URL.

Aby prawidłowo zamówić i wskazać wszystkie elementy referencyjne, zalecamy skorzystanie z naszego internetowego generatora referencji.

Przykłady odniesień w bibliografii

Gąsiorek, Marcin. "Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych". Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, 2018. https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/rozprawa_0.pdf.

Alotaibi, Sarah. "A Biophysically-based Skin Reflectance Model for Face Analysis". PhD thesis, University of York, 2019. White Rose eTheses Online.

Przykłady przypisów

1. Marcin Gąsiorek, "Obliczenia symboliczne i algorytmy kombinatoryczne w spektralnej klasyfikacji skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych" (rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, 2018), 22, https://www.mimuw.edu.pl/sites/default/files/rozprawa_0.pdf.

2. Sarah Alotaibi, "A Biophysically-Based Skin Reflectance Model for Face Analysis" (PhD thesis, University of York, 2019), 41, White Rose eTheses Online.

3. Gąsiorek, "Obliczenia symboliczne", 22.

4. Alotaibi, "Skin Reflectance Model", 42.

Więcej o innych stylach: