Cytowania w tekście w stylu Harvard

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Ogólne zasady cytowania w tekście

W stylu cytowania Harvard praca jest cytowana w tekście w nawiasach (tradycyjne podejście „autor-data”). Ta metoda zakłada dwa schematy cytowania w tekście:

Jeżeli we fragmencie tekstu podane jest nazwisko autora:

Nazwisko autora (rok)

Jeśli w tekście nie podano nazwiska autora:

(Nazwisko autora rok)

Porównaj następujące przykłady:

Odniesienie w bibliografii

Błoch, W., (2018). Niespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polsce. Gospodarka w Praktyce i Teorii [online]. 53(4), 27–39. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.18778/1429-3730.53.02

Cytowanie w tekście:

Z autorem wskazanym we fragmencie tekstu:

Jak zauważa Błoch (2018), system rentowy w Polsce jest <…>.

Bez autora wskazanego we fragmencie tekstu:

System rentowy w Polsce jest <…> (Błoch 2018).

Liczba autorów w cytatach w tekście

Odniesienie w bibliografii w systemie Harvard tradycyjnie zawiera pełną listę autorów (z wyjątkiem przypadków, gdy liczba autorów jest bardzo duża: więcej szczegółów można znaleźć w tym artykule). Natomiast cytat w tekście zawiera nazwiska maksymalnie trzech autorów:

– jeśli źródło ma od jednego do trzech autorów, podaj nazwiska wszystkich autorów w cytacie w tekście;

– jeśli źródło ma więcej niż trzech autorów, należy podać tylko nazwisko pierwszego autora, po którym następuje „i in.” w cytacie w tekście.

Szablony cytatów w tekście:

1 autor:

(Nazwisko rok)

(Dąbkowski 2017)

Od 2 do 3 autorów:

(Nazwisko pierwszego autora, Nazwisko drugiego autora i Nazwisko trzeciego autora rok)

(Kaczorowska, Rejman i Nosarzewska 2018)

4 lub więcej autorów:

(Nazwisko pierwszego autora i in. rok)

(Szymanek i in. 2015)

Przypadki specjalne

Istnieje wiele specjalnych przypadków, w których szablony cytatów w tekście w stylu Harvard wymagają modyfikacji. Poniżej przedstawiamy przegląd najbardziej rozpowszechnionych takich przypadków.

Serwis bibliograficzny Grafiati bierze pod uwagę wszystkie te i inne niuanse systemu odniesień Harvardu i innych międzynarodowych stylów cytowań: korzystając z naszej usługi, otrzymasz prawidłowe odniesienia bibliograficzne i cytaty w tekście bez konieczności analizowania wielu szczegółowych aspektów. Aby to zrobić, wystarczy znaleźć wymagane źródło w katalogach na naszej stronie głównej lub wpisać dane ręcznie, a my zajmiemy się resztą.

Różni autorzy o tym samym nazwisku i roku wydania

Jeśli wiele cytowanych prac ma autorów o tym samym nazwisku, ale różniących się inicjałami i zostało opublikowanych w tym samym roku, dodaj inicjały autorów do ich nazwisk w cytatach w tekście:

(Drabek, M. 2014)

(Drabek, P. 2014)

Uwaga: Nazwisko i inicjały należy podać w odwróconej formie, tak jak w wykazie źródeł.

Ten sam autor i rok wydania

Jeśli cytujesz wiele prac tego samego autora opublikowanych w tym samym roku, dodaj minusułkę łacińską do wartości roku w cytowaniu w tekście, tak jak w wykazie źródeł (patrz szczegółowo tutaj):

(Skoczylas i Rucińska 2018a)

(Skoczylas i Rucińska 2018b)

Jak cytować wiele prac w nawiasach

Jeśli cytujesz wiele prac naraz w nawiasach, oddziel każdy element cytatu średnikiem i uporządkuj chronologicznie:

(Kreja 1999; Długosz-Kurczabowa i Dubisz 2006; Stąpor 2017)

Jak cytować poszczególne strony itp.

Jeśli cytujesz określoną stronę lub zakres stron (sekcju, akapit itp.), Oddziel te dane w cytacie w tekście przecinkiem:

(Kotula 2007, s. 40–41)

Serwis internetowy Grafiati umożliwia automatyczne generowanie odnośników bibliograficznych i cytatów w tekście, zgodnie z zasadami stylu harwardzkiego. Po wygenerowaniu wymaganego cytatu możesz go kliknąć, aby go skopiować, a następnie wkleić go do swojej pracy, zastępując „XXXX” cytowanym numerem strony lub zakresem stron.

Więcej o innych stylach: