Standard: jak cytować w stylu Harvard?

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

Główne zasady

Standard to dokument normatywny ustanawiający określone zasady, przepisy lub instrukcje dla określonego sektora. Wprowadzenie takich dokumentów normatywnych pozwala na ujednolicenie procesów produkcyjnych i osiągnięcie wyższej efektywności prowadzonych procedur. W skali międzynarodowej najczęściej stosowane są normy ISO.

Aby odwołać się do normy w wykazie źródeł zgodnie ze stylem cytowania Harvard, użyj następującego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł kod i numer normy. Miasto: Wydawca.

Dowiedz się, jak odwoływać się do autorów korporacyjnych w systemie odniesień Harvard, z tego artykułu.

Aby odwołać się do normy dostępnej online, użyj poniższego szablonu:

Autor(zy), (rok). Tytuł kod i numer normy [online]. Miasto: Wydawca. [Dostęp data dostępu]. Dostępny w: URL

Uwaga: Często ta sama organizacja może być jednocześnie autorem i wydawcą normy. W takim przypadku należy dwukrotnie podać nazwę organizacji w odpowiednich polach odniesienia.

Przykłady odniesień w bibliografii

Polski Komitet Normalizacyjny, (2018). Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp. PKN-ISO/TS 11059:2018-03. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

British Standards Institution, (2005). Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain BS EN ISO 22000:2005. London: British Standards Publications.

Więcej o innych stylach: