Przykłady odniesień bibliograficznych w stylu Harvard

Utwórz poprawne odniesienie w stylu Harvard

Wybierz rodzaj źródła:

W tym artykule przedstawiono przykłady odniesień w wykazie źródeł stylu harwardzkim na liście odniesień dla każdego typu źródła dostępnego w serwisie internetowym Grafiati. Szczegółowy przegląd zasad tworzenia referencji dla każdego typu źródła zgodnie z systemem odniesień Harvard można znaleźć w tych artykułach:

Aby uzyskać cytaty w tekście w stylu Harvard, zobacz ten artykuł.

Jak automatycznie tworzyć odniesienia zgodnie ze stylem Harvard online

Możesz wygenerować referencje dla każdego typu źródła powyżej zgodnie z systemem Harvard automatycznie za pomocą naszego serwisu. Każdy styl cytowania ma wiele specyficznych cech i niuansów: od kolejności elementów w odnośnikach i interpunkcji po sortowanie listy odnośników. Bierzemy pod uwagę nawet najdrobniejsze szczegóły i nie tylko generujemy poprawne referencje dla Harvardu, ale także porządkujemy referencje w bibliografii z należytym uwzględnieniem wszystkich odpowiednich kryteriów i podajemy cytaty w tekście.

Przykłady odniesień w bibliografii według stylu Harvard

Książka

Książka z jednym autorem

Hącia, A., (2021). Figlarne słówka: o wędrówkach słów i innych tajemnicach języka. Ilustracje Tomasz Pląskowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka z wieloma autorami

Zabłocki, J. i Tarwacka, A., (2011). Publiczne prawo rzymskie. Warszawa: Liber.

Książka bez autora (z redaktorem itp.)

Pluskiewicz, W., red., (2015). Osteoporoza. Wyd. 2. Warszawa: Medical Tribune Polska.

Książka dostępna online

Prus, B., (1953). Placówka [online]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: http://polona.pl/item/38227740/

Tom (część wydania wielotomowego)

Hołyst, B., (2007). Socjologia kryminalistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis". T. 1.

Rozdział książki

Sobotka, P., (2018). Polskie wyrażenia funkcyjne pochodzenia czeskiego. W: A. Dobaczewski, A. Moroz i P. Sobotka, red. Sens i konwencje w języku: studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. s. 291–310.

Artykuł w czasopiśmie

Prandecki, K., Gajos, E. i Jaroszewska, J., (2018). Wykorzystanie wody w rolnictwie polskim na tle krajów Unii Europejskiej. Gospodarka w Praktyce i Teorii [online]. 52(3), 77–97. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: doi: 10.18778/1429-3730.52.06

Więcej szczegółowych informacji na temat odwoływania się do artykułów wielu autorów można znaleźć w tym artykule.

Zasady wskazywania DOI i adresów URL w stylu harwardzkim można znaleźć w tym artykule.

Artykuł w gazecie

Lewko, A., (2019). Najlepsi sportowcy wybrani. Wiadomości Rudzkie [online]. 6 marca. s. 10. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: https://wiadomoscirudzkie.pl/uploads/files/gazeta/wr-2019-09.pdf

Strona internetowa

Skyscanner, (2019). Poznań atrakcje: 12 super miejsc [online]. Skyscanner. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: https://www.skyscanner.pl/wiadomosci/porady/poznan-atrakcje-12-super-miejsc

Rozprawa doktorska, praca magisterska

Ossowski, J., (2018). Badanie interfejsu molekuła-metal za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69754

Więcej informacji na temat odwoływania się do rozpraw dostępnych online i w formie drukowanej w stylu Harvard można znaleźć w tym artykule.

Materiały konferencyjne

Abstrakt konferencji

Lewicki, J., (2014). Wolnostojąca wczesnośredniowieczna budowla w zespole klasztornym oo. Dominikanów w Lublinie. W: T. Janiak i D. Stryniak, red. Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań, 13–15.11.2013, Gniezno, Polska. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego. s. 173–189.

Ustawa, akt

Rzeczypospolita Polska. Sejm, (2020). O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Ustawa Dz.U. 2020 poz. 695 [online], 16.04.2020. [Dostęp 14.02.2021]. Dostępny w: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000695

Raport organizacyjny

Główny Inspektorat Sanitarny, (2020). Stan sanitarny kraju w roku 2019 [online]. Warszawa: Główny Inspektorat Sanitarny. [Dostęp 19.01.2021]. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/gis/raport-stan-sanitarny-kraju-w-roku-2019

Aby zapoznać się z niuansami odwoływania się do raportu organizacyjnego zgodnie z wymogami stylu Harvardu, zobacz ten artykuł.

Preprint

Lopez, A. F. i Muñoz, R., (2021). On the classification of non-big Ulrich vector bundles on surfaces and threefolds [online]. [Preprint]. [Dostęp 13.01.2021]. Dostępny w: https://arxiv.org/pdf/2101.04207.pdf

Patent

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, (2020). Stal katalityczna, reaktor oraz wkładki katalizujące do wytwarzania grafenu [online]. Wynalazcy: Tadeusz Żółciak, Dariusz Orzechowski, Zofia Buczko i Marcin Pałyska. 28 grudnia. Zgłoszony: 23.04.2018. Patent polski PL 236224 B1. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.425310?lng=pl

Standard

Polski Komitet Normalizacyjny, (2017). Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych PKN-C-2:2017-10. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Dokument archiwalny

Tomaszewska, L., (1919). [List do Polskiej Delegacji Ekonomicznej w sprawie oferty win dla Polski] [online]. Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 2/39/0/9/1568. Warszawa: Archiwum Akt Nowych. [Dostęp 14.01.2021]. Dostępny w: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5323547

Więcej o innych stylach: